Droit judiciaire

Droit judiciaire

Het administratief beroep op het vlak van de inkomstenbelastingen wordt geregeld in de artikelen 366 e.v....
De stakingsvordering is een bijzonder interessant juridisch actiemiddel, dat nog te weinig bekend is. Elke onderneming...
International Litigation Blog On 4 May 2017, the Court of Justice of the European Union (the...
Op 9 mei 2014 werd de regelgeving betreffende de Kruispuntbank van Ondernemingen opgenomen in het Wetboek...
Tape a call, whatsCall, googlevoice…met deze technologische snufjes is een telefoongesprek opnemen  kinderspel geworden. Maar mag...
Uittreksel uit het boek ‘De inning en invordering van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ’ (Larcier) (suite…)...
Potpourri en de burgerlijke rechtspleging. De werking van de gewone rechtsmiddelen – artikelen 1397 en 1495 Ger.W....
Op 12 mei 2017 keurde de ministerraad op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt...
Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire IT pour s’informatiser, qu’il s’agisse d’acquérir du matériel (hardware),...
In a judgment dated 27 April 2017, the Belgian Constitutional Court (the Constitutional Court) largely confirmed...
Uittreksel uit ‘De vervanging van de notaris. Praktisch toegelicht’ (uitgave Larcier – december 2016) (suite…)...
  Corporate Finance Lab Artikel 35, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat indien de...
La nouvelle procédure de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), en...
Als u dacht dat u reeds maximaal betaalde om een rechtszaak op te starten, bent u...
En novembre 2016, une nouvelle loi a été adoptée garantissant le respect par la Belgique de...
Over the past few decades, alternative dispute resolution (“ADR”) has become the preferred method of conflict...
The controversy continues over damages for excessively lengthy proceedings at the European Union (« EU ») General Court....
Op 19 februari 2016 werd de Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht...