Droit judiciaire

Droit judiciaire

Sinds de ‘Potpourri I-wet’ van 2016 van minister Geens, bestaat er een nieuwe administratieve invorderingsprocedure voor...
Uit de Memorie van toelichting en het Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VIII «...
Motif de la réforme Le Code civil existe depuis 1804 et constitue le fondement de notre...
Cassatie hakt de knoop door. Voor het juiste begrip,  hierna de uitleg over de verschillen tussen...
Opdat aan de Raad van State een ontvankelijk verzoek tot schadevergoeding zou kunnen worden gericht, is...
Buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van geldschulden Met de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van...
Cassatie 12 oktober 2017. In een arrest van 12 oktober 2017 (C.17.0120) bevestigt het Hof van...
Op 13 juli 2017 werd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers de wet goedgekeurd waarbij het Boek...
La notion de « loi Pot-pourri » est déjà bien établie. Depuis 2015, cinq lois Pot-pourri ont été...
Gisteren stelde de minister van justitie, Koen Geens, zijn toekomstplannen voor justitie voor. Het volledige rapport...
A few days ago, the Belgian media have revealed that Brussels should soon have an Anglophone...
Het recente arrest van het HvJ-EU en de daaropvolgende nationale uitleg in Rovi Guides v Telenet zal een...
Artikel 168 Ger.W. bepaalt onder meer: “ De griffier oefent een gerechtelijke functie uit. Hij vervult...
Le 1er septembre 2017, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi qui étend la...
Het innen van onderhoudsbijdragen voor minderjarige kinderen door onderhoudsgerechtigden is niet evident in bepaalde omstandigheden. Bij...
INHOUDSTAFEL Algemeen De begrippen van de definitie ontleed Wie is ondernemer of onderneming? Enkele concrete voorbeelden...
De zoveelste verhoging van de kostprijs van Justitie. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Minister...
International Litigation Blog On 14 June 2017, the Court of Justice of the European Union (the CJEU)...
Corporate Finance Lab Procesrechtelijke muizenissen rond trusts Gepubliceerde Belgische rechtspraak betreffende trusts is eerder zeldzaam. Bij het bestuderen...
U heeft een betwisting met de fiscus en u geraakt niet tot een akkoord. De enige...