Droits d'enregistrement, de donation et de succession

Droits d'enregistrement, de donation et de succession

Op 27 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna ‘Vlabel’) aan het Standpunt nr. 15004 een...
Op 26 april jl. heeft Vlabel een “definitief” standpunt (nr. 15004) ingenomen over maatschappen die geldbeleggingen...
Vlabel stelt dat de onttrekking van een onroerend goed via een dividenduitkering een overdracht ten bezwarende...
In april 2016 publiceerde de Vlaamse Belastingdienst (‘Vlabel’) een standpunt (nr. 16030) waarbij de dienst zijn...
De burgerlijke maatschap is een flexibele tool inzake successieplanning. Het te schenken vermogen wordt ondergebracht in een...
In een arrest van 24 maart 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de fiscale uitwerking...
In een vorig nieuwsbericht meldden wij dat het Hof van Cassatie heeft beslist dat noch art....
Hoewel Andorra lang als geïsoleerd belastingparadijs bekend stond, zorgen de recente wijzigingen ervoor dat de dwergstaat...
Het belastingregime in Vlaanderen van de Nederlandse ascendentenverdeling blijft voer voor discussie. De voorafgaande beslissing van...
Vanaf 1 april 2017 moeten appartementsbewoners hun syndicus verplicht registreren. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V)...
Casus: Een nalatenschap wordt aangegeven ifv een testament dat een begunstigde aanduidde.  De erflasten worden berekend op...
In een recent gepubliceerde ruling (nr. 17001 dd. 23.01.2017) spreekt VLABEL zich uit over een verzaking...
De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft haar standpunt inzake de gesplitste aankoop andermaal gewijzigd, dit keer in...
Een gesplitste aankoop, waarbij de naakte eigendom en het vruchtgebruik van een onroerend goed aan andere...
65-plussers hebben thans een hoge levensverwachting. Zij willen van het leven profiteren. Het ligt dan ook...
Het decreet over de Vlaamse regularisatie is intussen gepubliceerd, en binnenkort gebeurt hetzelfde met de samenwerkingsakkoorden...
Inwoners van de rijkste gemeenten laten meer dan tien keer zo veel vermogen na als die...
Via MyRent wordt het mogelijk om onderhandse huurcontracten betreffende in België gelegen onroerende goederen op gedematerialiseerde...