Droits d'enregistrement, de donation et de succession

Droits d'enregistrement, de donation et de succession

Tijdens twee afzonderlijke persoonlijke gesprekken die ik vorige week had, verwijzen twee bedrijfsleiders naar wat hen...
De Tijd berichtte recent (13 mei 2017) over de ‘vastgoedrenaissance’ die er aan de gang is...
Bij voorafgaande beslissing nummer 16046 van 30 november 2016 besliste de Vlaamse belastingdienst dat, ondanks de...
Familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen kunnen worden geschonken met vrijstelling van schenkbelasting. In SP...
Mede gelet op de fiscale onzekerheid in eigen land, denken weer heel wat Belgen aan verkassen...
Tussen echtgenoten getrouwd onder een stelsel van scheiding van goederen kan in het huwelijkscontract voorzien worden...
SCI staat voor ‘Société Civile Immobilière’. Dit is een Franse burgerlijke vennootschap die voornamelijk wordt gebruikt...
  VLABEL en successieplanning Op 29 april 2017 verscheen in De Tijd een bijdrage over successieplanning...
De uitbreng van vastgoed uit vennootschappen is om diverse redenen erg in trek. De fiscaliteit is...
In dit artikel behandelen we de fiscale aspecten van de burgerlijke maatschap met onroerend vermogen tijdens...
De Vlaamse Belastingdienst heeft eindelijk gehoor gegeven aan de kritiek uit de praktijk omtrent de (retroactieve)...
Tegenbewijs. Standpunt nr. 15004 dd. 26.04.2017. Art. 2.7.1.0.7. VCF Lees hier het standpunt van Vlabel Verduidelijking...
Op 26 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) een toevoeging gedaan aan het intussen bekende...
De Vlaamse Belastingadministratie (VLABEL) heeft haar standpunt nr. 15004, met betrekking tot de gesplitste aankoop en...
Op 27 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna ‘Vlabel’) aan het Standpunt nr. 15004 een...
Op 26 april jl. heeft Vlabel een “definitief” standpunt (nr. 15004) ingenomen over maatschappen die geldbeleggingen...
Vlabel stelt dat de onttrekking van een onroerend goed via een dividenduitkering een overdracht ten bezwarende...
In april 2016 publiceerde de Vlaamse Belastingdienst (‘Vlabel’) een standpunt (nr. 16030) waarbij de dienst zijn...