Droits d'enregistrement, de donation et de succession

Droits d'enregistrement, de donation et de succession

Overzicht voor de praktijkjurist – Hieronder vindt u een selectie van interessante artikelen, opleidingen en publicaties...
Voorafgaande beslissing nr. 17029 van 2 oktober 2017 In deze situatie behoorden de opstallen van toe...
Het finaal verrekenbeding Een finaal verrekenbeding is een clausule die echtgenoten in een huwelijkscontract van scheiding van...
Het is niet ongebruikelijk dat grootouders er de voorkeur aan geven een deel van hun erfenis...
Sedert de jaren ‘90 hebben de onroerende zakelijke rechten een revival gekend, zo ook het recht...
Sinds 2013 kunnen kinderen van de erflater zelf beslissen om de erfenis van hun ouder te...
Het nieuwe erfrecht treedt in werking op 1 september 2018. Vanaf dan geldt als algemene regel...
Voorontwerp van decreet gaat te ver Vlaams Minister van Begroting Bart Tommelein kondigde eind juli aan “paal...
Een (levens)verzekeringsgift waarop al schenkbelasting werd geheven, geeft nadien ook nog eens aanleiding tot heffing van...
Extra notariële lastgeving voor de zaakvoerder vereist? Bij wijze van voorbeeld kunnen de feiten als volgt...
De Belgische private stichting werd reeds 15 jaar geleden in het leven geroepen, maar in de...
Op 9 mei 2017 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Federale en de Vlaamse regering omtrent...
In een recente voorafgaande beslissing (nr. 17023 van 2 augustus 2017) heeft VLABEL zich voor het...
Volgens de Vlaamse Belastingdienst moeten de voorwaarden voor de vrijstelling van schenkbelasting voor familiale ondernemingen en...
Belastingvrij vermogen doorschuiven via uw huwelijkscontract kan niet meer. De Vlaamse regering stelt paal en perk...
Vaak willen echtgenoten deze wederzijdse bescherming vastleggen in hun huwelijkscontract. Er bestaan echter verschillende soorten beschermingsclausules...
Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige...
Quelques décisions récentes (n° 16045 du 5 septembre 2016 et n° 17005 du 20 mars 2017)...
Tijdens twee afzonderlijke persoonlijke gesprekken die ik vorige week had, verwijzen twee bedrijfsleiders naar wat hen...