Droits d'enregistrement, de donation et de succession

Droits d'enregistrement, de donation et de succession

LegalNews.be vroeg meer uitleg over de laatste ontwikkelingen aan de expert ter zake, de heer Paul...
Is een schenking met last onderworpen aan de schenkbelasting en zo ja wanneer en hoe? Op...
Wie een woning of een ander onroerend goed aankoopt, moet bovenop de aankoopprijs en de notariskosten...
U hebt in het verleden een schenking gedaan van de aandelen van uw “familiale” vennootschap onder...
Is een schenking met last onderworpen aan de schenkbelasting en zo ja wanneer en hoe? Op...
De burgerlijke maatschap is het controlevehikel bij uitstek voor roerend vermogen. Aandelen, vorderingen, beleggingsportefeuilles, kunst, ja...
Overzicht voor de praktijkjurist – Hieronder vindt u een selectie van interessante artikelen, opleidingen en publicaties...
Voorafgaande beslissing nr. 17029 van 2 oktober 2017 In deze situatie behoorden de opstallen van toe...
Het finaal verrekenbeding Een finaal verrekenbeding is een clausule die echtgenoten in een huwelijkscontract van scheiding van...
Het is niet ongebruikelijk dat grootouders er de voorkeur aan geven een deel van hun erfenis...
Sedert de jaren ‘90 hebben de onroerende zakelijke rechten een revival gekend, zo ook het recht...
Sinds 2013 kunnen kinderen van de erflater zelf beslissen om de erfenis van hun ouder te...
Het nieuwe erfrecht treedt in werking op 1 september 2018. Vanaf dan geldt als algemene regel...
Voorontwerp van decreet gaat te ver Vlaams Minister van Begroting Bart Tommelein kondigde eind juli aan “paal...
Een (levens)verzekeringsgift waarop al schenkbelasting werd geheven, geeft nadien ook nog eens aanleiding tot heffing van...
Extra notariële lastgeving voor de zaakvoerder vereist? Bij wijze van voorbeeld kunnen de feiten als volgt...
De Belgische private stichting werd reeds 15 jaar geleden in het leven geroepen, maar in de...
Op 9 mei 2017 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de Federale en de Vlaamse regering omtrent...
In een recente voorafgaande beslissing (nr. 17023 van 2 augustus 2017) heeft VLABEL zich voor het...
Volgens de Vlaamse Belastingdienst moeten de voorwaarden voor de vrijstelling van schenkbelasting voor familiale ondernemingen en...