Droits d'enregistrement, de donation et de succession

Droits d'enregistrement, de donation et de succession

Nouveautés en matière de droits de donation et de succession : la Région wallonne s’aligne sur...
Suite à la réforme du droit successoral, la réforme de l’impôt de succession ne se fait...
De start van het nieuwe jaar gaat traditioneel gepaard met heel wat fiscale wijzigingen. Niet alleen...
Wanneer u op heden een gezinswoning aankoopt, betaalt u in Vlaanderen 10% registratierechten op de aankoopsom....
In de aanloop naar kerst keurde de Vlaamse regering een belangrijke hervorming van de registratiebelasting goed....
In een eerdere nieuwsflash (zie artikel ‘Vlaamse Regering trekt een fiscale streep door successieplanning via huwelijkscontract’) hebben...
Vorig jaar meldden we reeds het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) dd. 4 april...
Op 5 december jl. verscheen op de website van Vlabel onder meer een aanvulling op standpunt nr....
Op dit moment voert de Vlaamse Belastingdienst talrijke controles uit voor dossiers waarbij onder meer kopers...
LegalNews.be vroeg meer uitleg over de laatste ontwikkelingen aan de expert ter zake, de heer Paul...
Is een schenking met last onderworpen aan de schenkbelasting en zo ja wanneer en hoe? Op...
Wie een woning of een ander onroerend goed aankoopt, moet bovenop de aankoopprijs en de notariskosten...
U hebt in het verleden een schenking gedaan van de aandelen van uw “familiale” vennootschap onder...
Is een schenking met last onderworpen aan de schenkbelasting en zo ja wanneer en hoe? Op...
De burgerlijke maatschap is het controlevehikel bij uitstek voor roerend vermogen. Aandelen, vorderingen, beleggingsportefeuilles, kunst, ja...