Faillite et LCE

Faillite et LCE

In deze tweede nieuwsflash over het nieuwe insolventierecht gaan wij dieper in op de belangrijkste wijzigingen...
In onze eerdere nieuwsflash van 10 januari 2017 berichtten wij u reeds kort over de op til zijnde...
Ten gevolge de geplande inwerkingtreding van de nieuwe faillissementswetgeving op 1 mei 2018  zal het insolventierecht...
Noot in TRV/RPS over onevenwichtige splitsing in schemerzone voor faillissement Als een rechtspersoon op de rand...
En Belgique, en 2016, pas moins de 9.170 entreprises ont été déclarées en faillite [1]. La...
Op 20 april 2017 heeft de federale regering een wetsontwerp ingediend houdende invoeging van het Boek...
As from today, the Insolvency Regulation Recast (EU) 2015/848 will apply to insolvency proceedings commenced on...
Het hof van beroep te Luik heeft zich recent uitgesproken over de vraag of de schuldvordering...
Corporate Finance Lab   ECJ endorses broad interpretation of Article 13 Insolvency Regulation A debtor on...
      Bij een faillissement geldt in principe het beginsel van de gelijkheid van schuldeisers:...
According to article 37 of the Belgian Act on Continuity of Enterprises, “claims against the debtor...
Récemment, un nouveau projet de loi a été déposé par le gouvernement concernant la réforme de...
Drie BVBA’s met dezelfde zaakvoerder worden failliet verklaard, elk met openstaande sociale schulden. De faillietverklaring vindt...
In een arrest van 11 november 2016 bevestigt de Hoge Raad dat de faillissementstoestand van een...
De bestuurder van een vennootschap in financiële moeilijkheden bevindt zich tussen hamer en aambeeld. Enerzijds moet...
In een eerdere post werd het “stil” faillissement (ook gekend als de pre-pack), zoals ingevoerd door...
Op 21 april 2017 werd het ontwerp van wet tot modernisering van het insolventierecht ingediend. Het...
Het wetsontwerp tot hervorming van het insolventierecht, dat momenteel besproken wordt in de Commissie voor Handels-...
Het wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van Economisch...
A bill containing an entirely new Insolvency Code was presented to the House of Representatives on...