Faillite et LCE

Faillite et LCE

In response to the COVID-19 outbreak, a number of insolvency laws have been updated. Our guidance...
L’arrêté royal n°15 relatif à la suspension temporaire en faveur des entreprises des mesures d’exécution et autres...
Le nouveau Code des sociétés et des associations (en abrégé, ‘CSA’) est entré en vigueur le...
With the Law of 11 August 2018, the Law on the Continuity of Enterprises (LCE) (and the...
On 19 December 2018, the Council of the EU and the Parliament reached an agreement on...
La loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX « Insolvabilité des entreprises »,...
Introduction Dans un article précédent, je brossais certains traits de la réforme du droit de l’insolvabilité. Depuis le...
Bedrijven die afglijden naar een faillissement leggen een vrij gelijklopend parcours af. Elke maand spelen de...
Over de universaliteit van het faillissement na het nieuwe art. XX.110 WER De faillissementsboedel bundelt de...
De WCO is een reddingsboei voor bedrijven in moeilijkheden. Maar wat is de precieze rol hierin...
De wet van 11 augustus 2017 (BS 7 september 2017) wijzigt het recht dat van toepassing...
Artikel 23, § 5 WCO bepaalt dat wanneer het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie uitgaat van een...
Recent verscheen de Wet van 11 augustus 2017 die aan het Wetboek van Economisch Recht (of...
1. De hervorming van de faillissementswet (wet van 11 augustus 2017). VZW’s worden voortaan ook als...
De modernisering van de faillissementswet wijzigt ook de aansprakelijkheid van gewezen bestuurders, zaakvoerders, leden van uitvoerende...
Door de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het boek XX, “Insolventie van ondernemingen”,...
Vanaf 1 mei 2018 zal het nieuwe insolventierecht in werking treden. Minister van Justitie Koen Geens...
Na het faillissement van een klant dreig je als ondernemer opgezadeld te worden met onbetaalde facturen....
Op 11 september 2017 werd een nieuwe wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat voorziet in...
Bij een faillissement van een bouwheer of hoofdaannemer slagen de onbetaalde aannemers en architecten er zelden...