Droit civil

Droit civil

Publicatiedatum: 06/01/2018 Van geslacht veranderen wordt eenvoudiger! Vanaf 1 januari 2018 wordt van geslacht veranderen eenvoudiger: ...
Een familiebedrijf kan enkel succesvol zijn én over de generaties heen blijven bestaan indien er een...
Alhoewel het vennootschapsrecht en het familiaal vermogensrecht erg ver uit elkaar lijken te liggen, vinden zij...
Wat als u met andermans auto rijdt en u een ongeval veroorzaakt? Afhankelijk van welke verzekering...
De hervorming van het erfrecht, dat in werking zal treden op 1 september 2018, heeft onder...
In het Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VI « De verbintenissen » in het...
In een eerdere nieuwsflash (zie artikel ‘Vlaamse Regering trekt een fiscale streep door successieplanning via huwelijkscontract’) hebben...
Op initiatief van minister Koen Geens wordt de basiswetgeving van het Belgische recht in zijn globaliteit...
In het Voorontwerp houdende invoeging van Boek II «Goederenrecht» in het nieuw Burgerlijk Wetboek, wordt erfpacht...
Wanneer u op het moment van uw huwelijk of nadien geen huwelijkscontract hebt opgemaakt, valt u...
In het Voorontwerp houdende invoeging van Boek II «Goederenrecht» in het nieuw Burgerlijk Wetboek, wordt de...
De aannemer heeft een tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken in de bouw. Tot voor kort waren...
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot...
Uit de Memorie van toelichting en het Voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek VIII «...
Motif de la réforme Le Code civil existe depuis 1804 et constitue le fondement de notre...
LegalNews.be vroeg meer uitleg over de laatste ontwikkelingen aan de expert ter zake, de heer Paul...
Een ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico’s) vermeldt doorgaans de meeste betrokkenen bij een bouwproject als « verzekerde »: de bouwheer,...