Droit de la construction

Droit de la construction

Quiconque possède un droit réel sur un bâtiment dans la Région Flamande pourra bientôt faire appel...
– L’Arrêté royal du 29 juin 2018 (M.B. 31 octobre 2018) a introduit un nouveau code de...
En principe, la couverture radio à l’intérieur des bâtiments tels que les prisons, les aéroports et...
Dans la semaine du 24 au 30 septembre, les inspecteurs sociaux de l’ONEM organiseront à divers...
We produce a quarterly newsletter to keep you updated on legal developments and important trends in...
Om een beroep te kunnen doen op de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect volstaat...
Een gewaarschuwd en geïnformeerd bouwheer is er twee waard. Een bouwheer loopt namelijk verscheidene (financiële) risico’s...
De aannemer heeft een tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken in de bouw. Tot voor kort waren...
Een ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico’s) vermeldt doorgaans de meeste betrokkenen bij een bouwproject als « verzekerde »: de bouwheer,...
Aannemers kunnen slechts werken uitvoeren indien zij over de vereiste vestigingsattesten beschikken. Beschikken zij niet over...
In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf...
Lorsqu’un entrepreneur principal n’est plus en mesure de payer ses sous-traitants, c’est l’ensemble des parties qui...
Le 5 octobre 2017, le projet de loi portant modification de la loi du 12 mai 2014...
Bij een faillissement van een bouwheer of hoofdaannemer slagen de onbetaalde aannemers en architecten er zelden...
Niet alleen architecten met een Belgisch diploma kunnen in België hun beroep uitoefenen. Ook personen die...
Een besparing van 15% op de kost van de verbouwing van een onroerend goed is niet niks. Het...
Projecten van assistentiewoningen werken in de praktijk vaak als volgt: een promotor/bouwheer bouwt assistentiewoningen en verkoopt...