Droit de la circulation

Droit de la circulation

Les plus lus

Wat als u met andermans auto rijdt en u een ongeval veroorzaakt? Afhankelijk van welke verzekering...
Dronken fietsers kregen altijd een rijverbod, zelfs zonder rijbewijs! Tot voor kort werd een fietser die...
« Zelfrijdend » versus « zelfsturend ». Men spreekt in de media vaak over de zelfrijdende auto, terwijl men de zelfsturende auto bedoelt. De...
En décembre 2015, la Commission européenne a adopté sa stratégie de l’aviation pour l’Europe, plan ambitieux...
Bijna 15 jaar lang heeft de beruchte kettingbotsingsclausule, art. 19bis-11, §2 WAM-wet, ons rechtsstelsel beheerst, en...
Europese wetgeving voorziet dat u als consument het recht heeft op een compensatie wanneer uw vlucht...
Verkoop tweedehands voertuig – Let op wanneer u de Car-Pass overhandigt! Zie recent vonnis uitgesproken door...
De wet van 31 mei 2017 bracht fundamentele wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering...
Wanneer geen aansprakelijkheid kan worden vastgesteld bij een verkeersongeval waarbij twee of meer motorrijtuigen betrokken zijn,...
In a recent preliminary ruling, [1] the European Court of Justice (ECJ) once more confirmed the...
Drones zijn al lang geen sciencefiction meer. Amerikaanse zeearenden werden onlangs nog ingezet om eventueel gevaarlijke...
Het Grondwettelijk Hof (18 mei 2017) schorst in de wet van 3 augustus 2016 de bepaling...
Twee autobestuurders raken in een aanrijding betrokken; ze vullen ter plaatse gezamenlijk het Europees Aanrijdingsformulier (EAF)...
Het wordt stilaan dagelijkse kost als u de kranten ’s morgens openslaat: de strijd tegen sociale...
Dit is de uitspraak van een merkwaardige aansprakelijkheidszaak voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling...
Bedrijven worden in de praktijk vaak geconfronteerd met verkeersovertredingen, die worden begaan door personeelsleden of zaakvoerders...
ADR, de Europese overeenkomst die het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg regelt, werd...
Les règles fédérales régissant le transport de produits gazeux et produits apparentés par canalisations se répartissent...
Op 15 mei 2009 werd onder auspiciën van het IMO het Internationaal Verdrag van Hong Kong...
L’intelligence artificielle, et en particulier les voitures autonomes, sera l’un des enjeux technologiques majeurs des prochaines...