Droit des assurances

Droit des assurances

It is a challenging time to be an insurance broker. In addition to the increasing consolidation,...
L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) publie aujourd’hui son rapport annuel 2018. Lors de la...
1. Loi Brexit La loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne (M.B....
La directive européenne sur la distribution d’assurances, mieux connue sous le nom de « directive IDD...
Le projet de loi transpose en droit belge la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et...
Lisez ici l’Arrêté ministériel relatif au taux d’intérêt technique maximum pour les contrats d’assurance sur la...
Wat als u met andermans auto rijdt en u een ongeval veroorzaakt? Afhankelijk van welke verzekering...
De aannemer heeft een tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken in de bouw. Tot voor kort waren...
De winter is weer volop in het land. Naast dolle pret leidt dit ook steevast tot...
LegalNews.be vroeg meer uitleg over de laatste ontwikkelingen aan de expert ter zake, de heer Paul...
Een ABR-verzekering (Alle Bouwplaatsrisico’s) vermeldt doorgaans de meeste betrokkenen bij een bouwproject als « verzekerde »: de bouwheer,...
Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging...
On 23 February 2018, the new European directive nr. 2016/97/EU of 20 January 2016 on insurance...
In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf...
Biedt de daling van de vennootschapsbelastingtarieven alternatieve mogelijkheden voor een bedrijfsleider om een aanvullend pensioen op...
Nu ook rechtsbijstandsverzekering voor bemiddeling en arbitrage. De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen...
A l’instar de ce que prévoient les lois relatives aux pensions complémentaires pour travailleurs salariés (LPC) et...
Een (levens)verzekeringsgift waarop al schenkbelasting werd geheven, geeft nadien ook nog eens aanleiding tot heffing van...
La FSMA a effectué une première série d’inspections sur place portant sur le respect de l’application des...