>, Fiscaal recht, Straf- en strafprocesrecht>Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen – 13 april 2019 (LegalNews.be)

Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen – 13 april 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 16/05/2019

Deze wet kadert in de harmonisering van de fiscale procedures, en meer in het bijzonder de aanbevelingen van de bijzondere commissie “Internationale fiscale fraude/ Panama Papers”. Aanbeveling 70: “Er moet een alomvattend overzicht worden opgesteld van de elementen van onze fiscale procedurele wetgeving (voor de belastingen waarvoor de federale overheid bevoegd is), met het oog op een herziening die gericht is op het eenvormig maken van de procedureregels die vervat zijn in de respectieve wetboeken inzake inkomstenbelastinge en btw” (Parl. St. Kamer, 2017 2018, 54 2749/001, 53). Aanbeveling 72 van de bijzondere Commissie “Internationale fiscale fraude/Panama Papers” pleit voor een uniforme procedure inkomstenbelastingen en btw waarbij de inkomstenbelasting en btw worden vastgesteld aan de hand van een onderling afgestemde procedure en bij voorkeur middels eenzelfde taxatietitel (Parl. St. Kamer, 2017 18, 54 2749/001, 53).

Het Invorderingswetboek bevat vijf titels:

Titel 1. Algemene bepalingen

Het Wetboek vangt aan met een reeks algemene bepalingen (Titel 1. Algemene bepalingen) over de vaststelling van het toepassingsgebied, alsook de definitie van de gehanteerde terminologie en de modaliteiten van verzending en kennisgeving van documenten. Daarna volgt een reeks van bepalingen over de bevoegdheden van de ontvangers die behoren tot de administratie van de FOD Financiën die belast is met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, alsook over de uitvoerbare titels en hun uitvoerbare kracht.

Titel 2. De minnelijke invordering

Titel 2 behandelt de fase van de minnelijke invordering en bevat bepalingen over de verzending van de aanmaning tot betaling voorafgaand aan de middelen tot tenuitvoerlegging en de gevolgen ervan, evenals bepalingen betreffende de betalingen en hun aanrekening.

Titel 3. De gedwongen invordering

Titel 3 beschrijft de procedures van gedwongen invordering en omvat de vervolgingen, de verjaring, de rechten en voorrechten, met inbegrip van de aansprakelijkheidsmechanismen, die onder meer betrekking hebben op de notarissen, de betwiste fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, het onbeperkt uitstel van de invordering, de vrijstelling van nalatigheidsinteresten, de fiscale bemiddeling en de wederzijdse invorderingsbijstand.

Titel 4. De onderzoeksbevoegdheden, de bewijsmiddelen en het beroepsgeheim van de ambtenaren belast met de invordering

Titel 4 stelt de onderzoeksbevoegdheden en de bewijsmiddelen vast van de ambtenaren belast met de invordering en de bepalingen inzake het beroepsgeheim.

Titel 5. Sancties

Tenslotte bevat titel 5 de administratieve geldboeten en de strafrechtelijke en bijzondere sancties, bepaald ingeval van een schending van de bepalingen van dit Wetboek, alsook de verhouding tussen die geldboeten en sancties.

Lees hier de ‘Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen’ (13 april 2019)

‘Fiscaal strafrecht: knelpunten rond fiscale regularisatie en witwassen’: namiddagsessie tijdens de Themadag ‘Ondernemingsstrafrecht’ op 20 juni 2019 (incl. boek)

‘Fiscaal strafrecht: knelpunten rond fiscale regularisatie en witwassen’ (een van de twee namiddagsessies door mr. Patrick Waeterinckx, mr. Jacques Vandeuren, mr. Ruben Van Herpe en mr. Gerd D. Goyvaerts) en ‘Strafrecht: recente ontwikkelingen met een impact op het ondernemingsstrafrecht’ (een van de twee ochtendsessies door Prof. dr. Joachim Meese) tijdens de Themadag ‘Ondernemingsstrafrecht’ (4 apart te volgen sessies).

Elke deelnemer aan de Themadag ontvangt het ‘Wetboek Ondernemingsstrafrecht – 2019’ (uitgave Larcier ter waarde van € 80), dat met meer dan 700 blz., een perfecte actuele documentatie is voor iedereen die met een of meerdere aspecten van het ondernemingsstrafrecht wordt geconfronteerd.

‘De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon’: ochtendsessie tijdens de Zomeracademie Larcier op donderdag 4 juli

Op donderdag 4 juli 2019 is ‘Aansprakelijkheid’ het thema van de tweede dag van de Zomeracademie Larcier, die georganiseerd wordt in samenwerking met LegalNews.be.

Een van de 4 sessies is ‘De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon’ door Prof. dr. Joachim Meese (hoofddocent Universiteit Antwerpen, advocaat).

De andere 3 sessies (telkens boek inbegrepen) zijn:

  • Verjaring en aansprakelijkheid (Prof. dr. Ignace Claeys, hoofddocent Universiteit Gent, advocaat-vennoot Eubelius en dr. Thijs Tanghe, advocaat Eubelius)
  • Verkeersrecht: actualia aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (mr. Stéphane Vereecken, advocaat-vennoot Charlier Advocaten, praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent)
  • Strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van werkgever én leidinggevenden (mr. Daan De Backer, advocaat Claeys & Engels)

 

2019-05-16T09:19:29+00:00 16 mei 2019|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht - Straf- en strafprocesrecht|