>>>Vastgoedaankoop: voordelige fiscale afschrijvingsregels lopen eind dit jaar af! (Lydian)

Vastgoedaankoop: voordelige fiscale afschrijvingsregels lopen eind dit jaar af! (Lydian)

Auteurs: Geert De Neef en Anja Van de Velde (Lydian)

Publicatiedatum: 16/07/2019

De afschrijvingsregels voor vennootschappen die vastgoed aankopen, ondergaan belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2020.

Momenteel hebben “kleine” vennootschappen nog steeds het recht om een volledige jaarlijkse afschrijving fiscaal af te trekken in het jaar van de vastgoedaankoop zelf. Dit betekent dat een vastgoedaankoop in november van jaar X, toch recht geeft op een volledige afschrijvingsannuïteit in jaar X.

Kleine vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • Jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
  • Jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 euro;
  • Balanstotaal: 4.500.000 euro.

Grote vennootschappen kunnen hun vastgoedaankoop slechts “pro rata temporis” in aftrek brengen, dit wil zeggen in verhouding tot het tijdstip waarop het vastgoed wordt aangekocht. Een vastgoedaankoop in november zal fiscaal enkel voor november en december van dat jaar als fiscale kost mogen geboekt worden.

De fiscale gunstregeling voor kleine vennootschappen loopt nu ten einde: met ingang van 1 januari 2020 moeten ook kleine vennootschappen verplicht “pro rata temporis” afschrijven.

Ook het zogenaamde “degressieve afschrijvingssysteem” vervalt op 1 januari 2020. Degressieve afschrijvingen laten toe om een vastgoedinvestering in de aanvangsfase voor een hoger bedrag af te schrijven. Op vanaf 1 januari 2020 gedane vastgoedinvesteringen zal niet meer degressief kunnen worden afgeschreven.

Tot slot blijven kleine vennootschappen nog steeds vrij om de bijkomende kosten op vastgoedaankopen (notariskosten, makelaarskosten, andere éénmalige bijkomende kosten, enz.) ook na 1 januari 2020, hetzij in één keer fiscaal af te trekken, hetzij op langere termijn af te schrijven. Indien de kleine vennootschap ervoor opteert om de kosten af te schrijven in plaats van als een éénmalige kost af te trekken, zal dit voortaan echter wel volgens hetzelfde afschrijvingsritme als de vastgoedinvestering zelf moeten geschieden, en dus niet meer volgens een zelf gekozen korter afschrijvingsritme (zoals nu nog steeds kan).

Conclusie: wie optimaal van de huidige gunstige fiscale afschrijvingsregels wil genieten, kijkt bij voorkeur uit om nog dit jaar zijn vastgoedinvestering concreet vorm te geven!

Lees hier het originele artikel

2019-07-17T14:47:21+00:00 20 juli 2019|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|Tags: |