>>>Vanaf 1 april 2019 planten aan 6% btw (Alaska)

Vanaf 1 april 2019 planten aan 6% btw (Alaska)

Auteur: Marnix Veracx (Alaska)

Publicatiedatum: 25/03/2019

In januari 2019 heeft de Commissie Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd voor de btw-verlaging in de tuinaanlegsector. Meer bepaald zou een aannemer 6% btw mogen factureren voor de planten die hij levert bij de aanleg van een tuin. De desbetreffende wet is onlangs in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Gaat een aannemer een tuin aanleggen bij een klant, dan moet de aannemer zowel op zijn werkuren, als op het plantenmateriaal 21% btw rekenen. Dat volgt uit het principe bijzaak volgt hoofdzaak. De hoofdzaak maakt in dit geval een dienst uit, nl. een werk in onroerende staat, zijnde het aanleggen van de tuin. Het plantenmateriaal dat hij zelf aankoopt tegen 6% btw, moet hij daardoor factureren met 21% btw vermits het materiaal dus het btw-tarief volgt van de tuinaanleg. Kortom, op de gehele factuur is 21% btw van toepassing.

Nadat de Commissie Financiën heeft voorstel eerder dit jaar heeft goedgekeurd, is de desbetreffende wetgeving verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2019. Daarin staat te lezen dat het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing zal zijn vanaf 1 april 2019. Het plantenmateriaal kan vanaf die datum m.a.w. gefactureerd worden met 6% btw, ook al blijft de dienst op zich, zijnde aanleg van de tuin onderworpen aan 21% btw.

Voor de tuinaannemer is het wel van belang dat hij zijn factuur correct opstelt. Hij zal nl. een opsplitsing moet maken op zijn factuur tussen enerzijds zijn werkuren, die met 21% btw moeten gerekend worden, en anderzijds de levering van de planten, waarover de tuinaannemer 6% btw moet factureren. Die uitsplitsing moet een aannemer maken op zijn factuur want anders zal alsnog het 21% btw-tarief van toepassing zijn op de gehele factuur. Indien er echter gefactureerd moet worden aan een Belgisch btw-nummer, waardoor in principe de btw-verlegging geldt, moet de aannemer zijn werkuren factureren met btw-verlegging, maar 6% btw rekenen over het plantenmateriaal.

Lees hier het originele artikel

2019-03-31T11:38:56+00:00 31 maart 2019|Categories: BTW en douane - Fiscaal recht|Tags: , |