>>>Cassatie bevestigt aftrekbaarheid ‘verrekenschuld’ bij optioneel finaal verrekenbeding (Doolaege, Verbist & De Meyere)

Cassatie bevestigt aftrekbaarheid ‘verrekenschuld’ bij optioneel finaal verrekenbeding (Doolaege, Verbist & De Meyere)

Tussen echtgenoten getrouwd onder een stelsel van scheiding van goederen kan in het huwelijkscontract voorzien worden in een finaal verrekenbeding of ‘alsof-clausule’. Een dergelijk beding komt erop neer dat, bij ontbinding van het huwelijk door echtscheiding of overlijden, een verrekening plaatsvindt met betrekking tot de eigen vermogens van de echtgenoten ‘alsof’ er wel een gemeenschap bestaan had. In geval van ontbinding van het huwelijksstelsel door overlijden komt dit er concreet op neer dat de langstlevende echtgenoot een vordering verkrijgt op het eigen vermogen van de eerstoverleden echtgenoot, en dit volgens de in het huwelijkscontract overeengekomen modaliteiten.

Op fiscaal vlak bestond er tot op heden nog een zekere onduidelijkheid wat betreft de optionele variant van het finaal verrekenbeding.

Lees hier het volledige artikel

Deze problematiek komt aan bod tijdens de themadag ‘Familiaal vermogensrecht: 8 actuele topics’ (15/06 Sint-Niklaas), meer bepaald de sessie ‘Huwelijks- en samenlevingscontracten: welke clausules aanpassen bij bestaande contracten, welke clausules oordeelkundig redigeren bij nieuwe contracten na de diverse standpunten van Vlabel?  (meester Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot Cazimir)