>>>Nederland en België leggen afspraken over informatie-uitwisseling ten aanzien van aanvullende pensioenen vast (KPMG)

Nederland en België leggen afspraken over informatie-uitwisseling ten aanzien van aanvullende pensioenen vast (KPMG)

Auteur: KPMG

Publicatiedatum: april 2018

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het recente overleg dat tussen Nederland en België plaatsvond inzake de belastingheffing over aanvullende pensioenen.

Hoewel wij reeds melden dat Nederland en België de gemaakte afspraken hebben uitgewerkt in een overeenkomst, gingen wij hierop niet nader in.

In bovengenoemde overeenkomst zijn naast de eerdergenoemde afstemming over de verdeling van het heffingsrecht en de praktische invulling hiervan, specifieke afspraken gemaakt over de informatie-uitwisseling tussen Nederland en België. Beide landen zullen elkaar jaarlijks informatie aanleveren.

Voor inwoners van België die gedurende het jaar 2016 een aanvullend pensioen uit Nederland hebben ontvangen, zal België uiterlijk 1 juli 2018 informatie aanleveren of dit aanvullende pensioen al dan niet volledig werd belast in België. Vanaf het jaar 2017 zal Nederland jaarlijks een lijst aanleveren van inwoners van België met een uit Nederland afkomstig aanvullend pensioen hoger dan € 25.000 bruto per jaar. Vervolgens zal België Nederland informeren of dit aanvullende pensioen al dan niet volledig werd belast in België. Deze informatie zal België uiterlijk binnen anderhalf jaar na afloop van het jaar aanleveren aan Nederland.

Daarnaast zal België Nederland ook informeren:

  • over welke inwoners van België zich tot de Belgische rechtbank hebben gewend om de Belgische belastingheffing over hun aanvullende pensioen (deels) te voorkomen, omdat sprake is van definitief verworven rechten;
  • indien een eerdere Belgische belastingheffing (al dan niet gedeeltelijk) over een Nederlands aanvullend pensioen ongedaan wordt gemaakt.

Door middel van deze afspraken zouden situaties van dubbele belastingheffing moeten worden voorkomen of gerepareerd. Mocht u als inwoner van België een uit Nederland afkomstig aanvullend pensioen hebben, dan raden wij u aan na te gaan in welk land uw pensioen mag worden belast. Het is mogelijk dat tussen België en Nederland op dit moment nog geen informatie is uitgewisseld omtrent de heffing over uw aanvullend pensioen. Totdat duidelijkheid bestaat over de Belgische heffing over uw pensioen zal in principe Nederlandse loonheffing worden ingehouden.

Lees hier het originele artikel

2018-06-04T10:29:00+00:00 4 juni 2018|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|Tags: , , |