>>>Hervorming van de registratierechten bij aankoop van de gezinswoning (VDV Advocaten)

Hervorming van de registratierechten bij aankoop van de gezinswoning (VDV Advocaten)

Auteur: Charlotte Van Neste (VDV Advocaten)

Publicatiedatum: 31/01/2018

De Vlaamse overheid acht een hervorming van de registratierechten bij aankoop van de gezinswoning noodzakelijk. Daarbij streefde de Vlaamse overheid naar een budgettair-neutrale maatregel waarbij de grootste veranderingen plaats vinden rond het concept van het kadastraal inkomen.

Afschaffing van het klein en groot beschrijf

Het standaardtarief inzake registratierechten voor de aankoop van een woning (het aankooprecht) in Vlaanderen is 10 %.

Ingeval u een (eerste) woning aankoopt, waar u binnen de voorziene termijn (thans 3 jaar) uw domicilie vestigt en die domicilie aanhoudt gedurende 3 jaar, kan u genieten van het tarief van 5%,  het zogenaamde ‘klein beschrijf’, op voorwaarde dat het gaat om een “bescheiden woning”.

Het bescheiden karakter van de aangekochte gezinswoning wordt daarbij beoordeeld aan de hand van het kadastraal inkomen (KI).

Daar komt weldra verandering in.  Het kadastraal inkomen is geen echte waardemeter meer,al te vaak staat het KI niet meer in verhouding tot de omvang en de venale waarde van de aangekochte woning. Dat kan leiden tot onrechtvaardige situaties.

Om hieraan tegemoet te komen, keurde de Vlaamse regering in december een voorstel tot hervorming van de registratierechten goed. Met het verouderde KI wordt geen rekening meer gehouden. Voor de aankoop van de (eerste) gezinswoning komt er één globaal tarief, weliswaar met kortingen.

Het nieuw tarief van 7 %

De hervorming zorgt ervoor dat eenieder 7% registratierechten zal betalen bij de aankoop van een eerste woning. De voorwaarden zijn dat het uw enige woning betreft én dat u zich ertoe verbindt de woning binnen de 2 jaar te betrekken.

Bij aankoop van een tweede woning of ander vastgoed, blijft het standaardtarief van 10 % van toepassing. Dit is ook het geval bij aankoop van bouwgrond.

Bijkomende rechtenvermindering

Daarnaast is er een bijkomende compensatie voor de bescheiden woningen. Daarbij gaat men het “bescheiden” karakter niet meer koppelen aan het kadastraal inkomen, maar aan de aankoopprijs.

Bij aankoop van de gezinswoningen, die minder dan 200.000,00 EUR kosten (220.000,00 EUR in kernsteden of Vlaamse rand), betaalt de koper op de eerste schijf van 80.000,00 EUR geen registratierechten. Op die manier is het mogelijk dat iemand die een gezinswoning aankoopt van 79.000,00 EUR, helemaal geen registratierechten verschuldigd is.

Opgelet : Deze bijkomende rechtenvermindering geldt enkel voor de woningen die men kan aankopen tegen het tarief van 7 %.

Extra voordeel voor energetische renovatie

Als u binnen de 5 jaar na aankoop uw woning bovendien ingrijpend energiezuinig renoveert, wordt u bijkomend beloond. U betaalt dan slechts 6% registratierechten in plaats van 7%. Gaat het om een bescheiden woning (aankoopprijs minder dan 200.000,00€ / 220.000,00€), dan bekomt u derhalve een vrijstelling van 4.800,00 EUR (6 % op schijf van 80.000,00€).

Deze extra korting ontvangt u enkel ingeval van een ‘Ingrijpende Energetische Renovatie’. Dit houdt in dat u de verwarming, koeling, luchtcirculatie, e.a. renoveert én dat u minstens 3/4 van de buitenschil van uw woning isoleert.

Besluit

De Vlaamse Overheid achtte een hervorming van de registratierechten inzake de aankoop van de (eerste) gezinswoning aangewezen.Daarbij is de grootste verandering dat het criterium van het kadastraal inkomen bij de beoordeling omtrent het bescheiden karakter van de woning, wordt vervangen door de aankoopprijs. Binnen afzienbare tijd zal de koper van een (eerste) gezinswoning in Vlaanderen aldus kunnen genieten van een verlaagd tarief van 7%. Bovendien is er een bijkomende rechtenvermindering wanneer het gaat om een bescheiden woning én ingeval van energetische renovatie.

Ten slotte valt te noteren dat de Vlaamse Overheid streefde naar een “budgettair-neutrale maatregel”. Dit betekent dat voor sommige kopers de nieuwe bepalingen gunstiger zullen uitvallen in vergelijking met de huidige tarieven, maar voor andere kopers wellicht minder gunstig.

Fiscale cadeaus zijn, zoals algemeen bekend, een schaars goed…

Lees hier het originele artikel