>>>‘Heffing op sparen’ en rechten verworven voor januari 2018: minister corrigeert Fiscus (Tiberghien)

‘Heffing op sparen’ en rechten verworven voor januari 2018: minister corrigeert Fiscus (Tiberghien)

Auteur: Dirk Coveliers (Tiberghien)

Publicatiedatum: 10/04/2019

Uit het antwoord van de minister van Financiën op een recente mondelinge parlementaire vraag kan worden afgeleid dat de Administratie voor haar beurt heeft gesproken toen zij met ingang van 1 juli 2016 bepaalde ‘alternatieve instellingen voor collectieve belegging’ (AICB’s) onder het toepassingsgebied van de ‘heffing op het sparen’ meende te kunnen brengen. Dat is blijkens het ministerieel antwoord pas het geval sinds de wetgevende tussenkomst van eind 2017 (Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 13 februari 2019, CRIV 54 COM 1034, 17).

2019-04-22T12:50:19+00:00 22 april 2019|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|Tags: |