>, Straf- en strafprocesrecht>Fundamentele wijzigingen in de strafprocedure m.b.t. fiscale misdrijven – strafrechter wordt ook ‘fiscale rechter’ (PAQT Advocaten)

Fundamentele wijzigingen in de strafprocedure m.b.t. fiscale misdrijven – strafrechter wordt ook ‘fiscale rechter’ (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten

Publicatiedatum: 01/07/2019

De wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken heeft fundamentele wijzigingen doorgevoerd aan de wijze waarop fiscale misdrijven vanaf 2020 vervolgd zullen worden.

Waar de vervolging van fiscale fraude in het verleden (i) voor het strafrechtelijke luik in handen lag van de strafrechter en (ii) voor het zuiver fiscale luik – ‘de vaststelling van de belastingschuld’ – uiteindelijk in handen lag van de ‘fiscale’ burgerlijke rechter , zal dit in de toekomst niet meer het geval zijn.

Indien er door het parket besloten wordt tot strafrechtelijke vervolging van de fiscale fraude, dan zal de strafrechter niet enkel uitspraak doen over het bestaan van een misdrijf en de strafrechtelijke sancties, maar voortaan ook over het bestaan en de grootorde van de fiscale belastingschuld.

De strafrechter treedt in dit kader dus ook op als fiscale rechter, en het vonnis zal bijgevolg bestaan uit een strafrechtelijk luik en een fiscaalrechtelijk luik. De fiscus is tussenkomende partij in de strafprocedure.

Het vonnis van de strafrechter zal de titel zijn van de fiscus om de belastingschuld in te vorderen. Er is in dergelijk geval geen inkohiering van de belasting meer vereist en de normale fiscale betwistingsprocedure is niet van toepassing. Er is tegen de belastingschuld dus geen administratief beroep meer mogelijk. Ook zal een vordering tegen de belastingschuld voor de fiscale rechter niet meer tot de mogelijkheden behoren.

Naast de consolidatie van het fiscale luik bij de strafrechter, worden ook andere technische elementen gewijzigd: de meldingsplichten, de una-via regeling, de verbeurdverklaring, de straftoemeting, e.a.

Bij een vervolging voor fiscale fraude, zal een verdachte zich in de toekomst het best laten bijstaan door zowel een strafrechtadvocaat als een fiscaal advocaat. Een afzonderlijke betwisting van de belastingschuld zal immers niet meer mogelijk zijn.

Lees hier het originele artikel

2019-09-08T13:29:29+00:00 11 september 2019|Categories: Fiscaal recht - Straf- en strafprocesrecht|Tags: |