>>>Fiscale constructie (te) agressief : vanaf 2020 destructief voor de raadgever… (LegalNews.be)

Fiscale constructie (te) agressief : vanaf 2020 destructief voor de raadgever… (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 14/03/2018

De Europese Raad heeft op 13 maart 2018 een politiek akkoord bereikt over een voorstel voor meer transparantie om grensoverschrijdende agressieve fiscale planning tegen te gaan.

Op basis van het Persbericht van de Europese Raad kan het volgende samengevat worden:

1. Tussenpersonen (advocaten, belastingadviseurs, accountants,…) zullen vanaf 1 juli 2020 verplicht zijn mogelijk ‘agressieve’ fiscale constructies te melden.

2. De lidstaten worden verplicht de door hen ontvangen informatie automatisch uit te wisselen via een gecentraliseerde gegevensbank en de lidstaten moeten ook sancties opleggen aan intermediairs die de transparantiemaatregelen niet naleven.

3. Deze ontwerprichtlijn heeft ten doel agressieve fiscale planning te voorkomen door ervoor te zorgen dat de activiteiten van tussenpersonen grondiger kunnen worden onderzocht en daarbij worden “wezenskenmerken” vastgesteld om te bepalen welke soorten regelingen aan de belastingautoriteiten moeten worden gerapporteerd.

4. De verplichte rapportage betekent niet dat een regeling schadelijk is, maar dat het mogelijk in het belang van de belastingautoriteiten is haar nader te onderzoeken. Veel regelingen dienen geheel legitieme doeleinden, en het doel is vast te stellen welke regelingen dat niet doen.

5. Het voorstel is grotendeels een weerspiegeling van actie 12 van het actieplan van de OESO uit 2013 ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving.

6. De lidstaten hebben tot en met 31 december 2018 de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.

7. De nieuwe rapportageverplichtingen gelden vanaf 1 juli 2020.

8. De lidstaten worden verplicht elke drie maanden informatie uit te wisselen, binnen één maand na het einde van het kwartaal waarin de informatie is verstrekt. De eerste automatische informatie-uitwisseling van zal dus uiterlijk op 31 oktober 2020 plaatsvinden.

Lees hier het volledige Persbericht van de Europese Raad

Lees hier de Ontwerprichtlijn van maart 2018 inzake fiscale intermediairs

2018-03-14T11:03:46+00:00 14 maart 2018|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|