>>>Een richtlijnconforme algemene antimisbruikbepaling? (Tiberghien)

Een richtlijnconforme algemene antimisbruikbepaling? (Tiberghien)

Auteur: Anne Van de Vijver (Tiberghien)

Publicatiedatum: 03/04/2019

Sinds 1 januari 2019 is de Europese richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken van toepassing. De richtlijn kadert in de politieke prioriteit om op het gebied van internationale belastingheffing te waarborgen dat er belasting wordt betaald waar waarde en winsten worden gegenereerd.

Lees hier het volledige artikel dat verscheen in Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 556

2019-06-10T10:57:05+00:00 10 april 2019|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|Tags: |