>>>Doktersvennootschap met stulpje aan zee : fiscaal niet-aftrekbaar. Cassatie 21 september 2018 (LegalNews.be)

Doktersvennootschap met stulpje aan zee : fiscaal niet-aftrekbaar. Cassatie 21 september 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 18/10/2018

Volgens het Hof van Cassatie oordeelden de appelrechters terecht dat de kosten voor het aanschaffen van het onroerend goed in Koksijde geenszins werden gemaakt om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden, maar uitsluitend met het oogmerk privékosten van de zaakvoerder ten laste te nemen, zodat deze kosten niet beantwoorden aan de voorwaarden voor de aftrek ervan in de zin van artikel 49 WIB92.

Interessant zijn deze opsommingen die aan de grondslag lagen van het arrest van het hof van beroep te Antwerpen op 17 januari 2017:

  • het onroerend goed was bijna voor het volledige bedrag gefinancierd met door de vennootschap geleend geld
  • er was niet bewezen dat de vennootschap de intentie had om het onroerend goed te rentabiliseren gedurende het bezit ervan; het werd immers ter beschikking gesteld van de zaakvoerder tegen een zeer bescheiden vergoeding, en het werd ook niet te huur gesteld of verhuurd; de schamele inkomsten stonden tegenover zware kosten; er werd niet aangetoond dat ooit de bedoeling werd nagestreefd om in de toekomst inkomsten te verwerven die de kosten overstijgen
  • er werd niet bewezen dat het onroerend goed op termijn verkocht kon worden met een grote meerwaarde, temeer omdat het in onverdeeldheid toebehoort aan drie verschillende mede-eigenaars, die dan nog elk over een voorkooprecht beschikken
  • de aankoop van het onroerend goed voor de betwiste aanslagjaren kon niet beschouwd worden als een investering/belegging van liquiditeiten
  • de kosten werden geenszins gemaakt om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden; integendeel bleek er dat de enige bedoeling van de verrichting was privékosten van de zaakvoerder ten laste te nemen, zodat het niet ging om beroepskosten van de vennootschap in de zin van artikel 49 WIB92.

Lees hier het arrest van 21 september 2018

2018-10-17T13:15:17+00:00 18 oktober 2018|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|