>>>Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies: voorontwerp van wet goedgekeurd door de minsterraad op 11 oktober 2019  (LegalNews.be)

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies: voorontwerp van wet goedgekeurd door de minsterraad op 11 oktober 2019  (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 14/10/2019

De ministerraad heeft op 11 oktober 2019 op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goedgekeurd over de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

Dit voorontwerp zet de ‘Richtlijn 2018/822/EU van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’ om in de verschillende wetboeken om de bevoegde Belgische overheden de nodige informatie te bezorgen om op te treden bij agressieve fiscale praktijken. Het legt nieuwe meldingsverplichtingen vast voor intermediairs, met andere woorden iedereen die betrokken is bij de oprichting van een grensoverschrijdende constructie. Het bepaalt ook de relevante belastingplichtigen in het kader van de meldingsplicht, die een automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende constructies mogelijk moet maken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Lees hier het persbericht van 11 oktober 2019

Studiedag ‘Internationale fiscaliteit: een update’

LegalNews.be en Larcier organiseren op vrijdag 29 november 2019 de studiedag ‘Internationale fiscaliteit: een update

Volgende topics komen onder meer aan bod:

  • Ontwikkelingen bij de interpretatie en toepassing van het concept Beneficial Ownership
  • Vergelijking tussen de diverse middelen die bij internationale dubbele belasting ter beschikking staan
  • Anti-misbruik in internationale fiscaliteit
  • Internationale gegevensuitwisseling en controles

Sprekers:

  • Werner Huygen, Partner International Tax Services, EY Tax Consultants en Gastdocent KULeuven
  • Bernard Peeters, Advocaat-vennoot Tiberghien en Gastprofessor V.U.B.
  • Henk Verstraete, Advocaat-vennoot Stibbe, Prof. Fiscale Hogeschool en Gastdocent KULeuven
  • Ine Lejeune, Advocaat
  • Véronique De Brabanter, Advocaat PwC Legal

Meer informatie over deze studiedag

2019-10-14T16:17:24+00:00 14 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|