>, Straf- en strafprocesrecht>Valse facturen: voldoende aanwijzing van fraude of niet? (Tiberghien)

Valse facturen: voldoende aanwijzing van fraude of niet? (Tiberghien)

De fiscus is gebonden aan strikte onderzoekstermijnen. Als de administratie onderzoek wil voeren tijdens de aanvullende onderzoekstermijn van vier jaar, moet de belastingplichtige voorafgaand in kennis worden gesteld van aanwijzingen van belastingontduiking die in zijn hoofde bestaan. Het hof van beroep van Gent en het hof van beroep van Antwerpen hebben zich recent uitgesproken over de vraag of valse facturen in de boekhouding volstaan als een aanwijzing van belastingontduiking. Beide hoven van beroep nemen echter een ander standpunt in.

Als de fiscus een voorafgaande kennisgeving verzendt, blijft het dus zaak om die nauwkeurig te onderzoeken. In het bijzonder zal steeds moeten worden beoordeeld of de elementen die de fiscus aanhaalt, wel gelden als een voldoende aanwijzing van belastingontduiking voor de betreffende aanslagjaren waarvoor de fiscus de onderzoekstermijn wil uitbreiden. Die beoordeling hangt echter steeds af van de concrete feiten.

Lees hier het volledige artikel

2017-08-15T20:52:45+00:00 18 april 2017|Categories: Directe belastingen - Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |