>, Intellectuele rechten>Innovatie-inkomsten: belastbare grondslag (Larcier)

Innovatie-inkomsten: belastbare grondslag (Larcier)

Uittreksel ‘Vademecum Vennootschapsbelasting 2017’ (Larcier)

In artikel 205/2 WIB wordt uiteengezet hoe men tot het bedrag aan innovatie-inkomsten komt waarop in een volgend stadium de breuk kan worden toegepast. Enkel het deel van de inkomsten dat uitsluitend betrekking heeft op een intellectueel eigendomsrecht komt in aanmerking. Wanneer de bij de totstandkoming van een intellectuele eigendom opgedane kennis ook gebruikt kan worden bij de productie van producten of de levering van diensten die niet door die intellectuele eigendom beschermd zijn, zullen de inkomsten uit deze kennis niet voor de innovatie-aftrek m.b.t. die intellectuele eigendom in aanmerking komen.

Lees hier het volledige uittreksel

Deze problematiek komt aan bod tijdens de themadag ‘Internationale fiscaliteit’ (01/06 Sint-Niklaas), meer bepaald de sessie ‘De innovatie-aftrek: regimes in de Benelux-landen en situering in de BEPS-context’ (meester Wim Panis, advocaat-vennoot Stibbe en meester Giovanni Smet, advocaat Stibbe)

2017-05-25T14:29:48+00:00 25 mei 2017|Categories: Directe belastingen - Intellectuele rechten|Tags: , |