>>>Inbreng van aandelen in een holding uiterlijk per 31/12/2016 onder oude regime – voorzichtigheid geboden (Mattijs Voet & Co)

Inbreng van aandelen in een holding uiterlijk per 31/12/2016 onder oude regime – voorzichtigheid geboden (Mattijs Voet & Co)

Vanaf 1 januari 2017 zal het fiscaal gestorte kapitaal op het niveau van de holdingvennootschap beperkt worden tot de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen (en dus niet, zoals voorheen het geval was, de actuele aandelenwaarde). Het verschil tussen de actuele aandelenwaarde en de aanschaffingswaarde zou alsdan als “belaste reserve in het kapitaal” aanzien worden. Dit heeft tot gevolg dat latere kapitaalverminderingen niet meer belastingvrij zouden kunnen geschieden, maar aanzien zouden worden als dividenduitkeringen, die uiteraard onderworpen zijn aan de roerende voorheffing. Rijst de vraag of u nog vóór 1 januari 2017 een dergelijke inbreng in uw holdingvennootschap kan doen.

Lees hier het volledige artikel

2016-11-21T09:29:53+00:00 21 november 2016|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , , |