>>>Hoge Raad van Financiën publiceert haar eerste rapport (juli 2021) betreffende een brede fiscale hervorming (LegalNews)

Hoge Raad van Financiën publiceert haar eerste rapport (juli 2021) betreffende een brede fiscale hervorming (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 28/07/2021

Op 30 maart 2021 kreeg de Afdeling ‘Fiscaliteit en para-fiscaliteit’ van de Hoge Raad van Financiën (HRF) een schrijven van de vice-eerste Minister alsook Minister van Financiën om een rapport te maken over een brede fiscale hervorming.

Gezien de onmogelijkheid om fysiek te vergaderen alsook de omvang van het werk en een realistisch tijdsschema werd er gekozen om twee rapporten te maken voor de Minister van Financiën.

De werkzaamheden voor het tweede rapport starten in de zomer 2021.
De Afdeling heeft acht malen digitaal vergaderd over het eerste rapport en dat in de periode april-juli van het jaar 2021.

Zes thema’s zijn het onderwerp van dit eerste rapport, namelijk:

  1. een verdere doorlichting van het basisscenario van deze Afdeling in het advies van mei 2020
  2. nieuwe berekeningen inzake de compenserende maatregelen met een beperkte budgettaire impact
  3. de federale woonbonus
  4. de milieu- en klimaattaksen
  5. de fiscaliteit voor de sporters
  6. het dossier van de auteursrechten.

Lees hier het rapport

2021-07-28T08:33:16+00:00 28 juli 2021|Categories: Directe belastingen|