>>>Dubbelbelastingverdrag België-Nederland : overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis (FOD Financiën)

Dubbelbelastingverdrag België-Nederland : overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis (FOD Financiën)

Auteur: FOD Financiën

Publicatiedatum: 06/05/2020

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland hebben op 30 april 2020 een overeenkomst gesloten die duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis.

De overeenkomst bepaalt dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19 gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze regeling is van toepassing vanaf 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Daarnaast wordt ook toegelicht hoe het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland wordt toegepast indien werknemers thuis blijven zonder te werken maar hun salaris toch blijven ontvangen. Tot slot wordt ook ingegaan op de situatie van de Nederlandse grensarbeiders die een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen vanuit België.

U kunt de tekst van de overeenkomst hier raadplegen

2020-05-13T09:53:03+00:00 13 mei 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , , |