>>>Deze aanvragen weigert de Dienst Voorafgaande Beslissingen nog te onderzoeken (Lauwers Fiscale Advocaten)

Deze aanvragen weigert de Dienst Voorafgaande Beslissingen nog te onderzoeken (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers Fiscale Advocaten)

Publicatiedatum: 03/02/2021

De Dienst Voorafgaande Beslissingen zal voortaan bepaalde aan haar gerichte aanvragen niet langer onderzoeken. Het gaat om partiële splitsingen waarbij privévastgoed en andere niet-productieve goederen worden afgesplitst van het operationeel gedeelte. Dit speelt in het nadeel van exploitatievennootschappen, die geïnvesteerd hebben in onroerende goederen voor privégebruik. De gevolgen van deze koerswijziging reiken evenwel nog verder.

Wanneer de belastingplichtige zich toch tot de Dienst wil wenden met het oog op een voorafgaande beslissing, zal hij deze ‘niet-productieve goederen’ moeten onttrekken alvorens de voorgenomen verrichting aan de DVB voor te leggen. Doet hij dit niet dan zal de Dienst geen gunstig antwoord formuleren op het verzoek.

Neem bijvoorbeeld een vennootschap die naast haar bedrijfsactiviteiten tevens een dure vaas en een gezinswoning als activa aanhoudt. Deze vennootschap kan geen voorafgaande beslissing bekomen zonder de gezinswoning en de vaas te onttrekken aan de vennootschap. Deze onttrekking heeft uiteraard een aanzienlijk fiscaal kostenplaatje.

Als u dergelijke verrichtingen zou overwegen, is het dan ook raadzaam om u voldoende te informeren.

Lees hier het originele artikel

2021-02-11T12:27:29+00:00 13 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: |