>>, Registratie, schenk- en erfbelasting>De burgerlijke maatschap en onroerend goed: fiscale aspecten tijdens de werking en bij het einde van de maatschap (Cazimir)

De burgerlijke maatschap en onroerend goed: fiscale aspecten tijdens de werking en bij het einde van de maatschap (Cazimir)

In dit artikel behandelen we de fiscale aspecten van de burgerlijke maatschap met onroerend vermogen tijdens haar werking en bij het einde van haar bestaan.

Inkomstenbelastingen – De burgerlijke maatschap is een volkomen fiscaal transparante entiteit.

Dit impliceert dat de maatschap niet is onderworpen aan vennootschaps- of rechtspersonenbelasting. De inkomsten van de maatschap worden rechtstreeks in handen van de maten belast en dit ongeacht of ze op het niveau van de maatschap werden uitgekeerd of gereserveerd. Ook de aard van de inkomsten (roerende of onroerende inkomsten) wijzigt niet. Zo zullen de maten-natuurlijke personen de inkomsten die de burgerlijke maatschap verwerft uit de verhuur van een onroerend goed in de personenbelasting moeten aangeven als een onroerend inkomen. Het aan te geven bedrag wordt bepaald in verhouding tot hun aandeel in de burgerlijke maatschap, tenzij contractueel anders werd overeengekomen. De houder van de blote eigendom van deelbewijzen zal aldus geen aangifteplicht hebben.

Let wel, er bestaat wel een risico dat de fiscus de inkomsten kwalificeert als beroepsinkomen of divers inkomen (speculatieve winsten) indien bijvoorbeeld de zaakvoerder té actief bezig is met het beheer, personen zich duidelijk verenigen in een structuur, de frequentie van de verrichtingen zeer hoog ligt, beleggingen zeer risicovol zijn etc.

Een maatschap is een zeer goed vehikel om een onroerend goed te beheren, NIET om er risicovolle vastgoed investeringen mee te doen!

Lees hier het volledige artikel