>>>Autofiscaliteit: NEDC-emissiewaarden blijven ook in 2021 de norm (De Broeck, Van Laere & Partners)

Autofiscaliteit: NEDC-emissiewaarden blijven ook in 2021 de norm (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners

Publicatiedatum: 13/05/2020

Algemeen werd ervan uitgegaan dat er op fiscaal gebied vanaf 2021 alleen nog rekening gehouden zou worden met de nieuwe WLTP-emissienorm, met een verzwaring van de autofiscaliteit tot gevolg. Maar die vrees blijkt ongegrond.

De fiscale behandeling van een auto wordt in grote mate bepaald door de hoeveelheid CO2 die het betrokken model uitstoot. Dat geldt in de eerste plaats voor de aftrek van autokosten. Het percentage van de kosten dat fiscaal aftrekbaar is, hangt (naast het brandstoftype) volledig af van de CO2-emissie. Het voordeel van alle aard waarop de gebruiker van een bedrijfswagen belast wordt, hangt af van de prijs van de auto en van de CO2-emissie.

WLTP is realistischer dan NEDC

Die uitstoot wordt gemeten aan de hand van een officiële testprocedure.

Tot voor kort gebeurde dat aan de hand van de NEDC-norm (New European Driving Cycle). Maar sinds september 2017 is men voor de Europese homologatie stapsgewijs overgeschakeld op de WLTP-testcyclus (Worldwide Harmonised Light vehicle Test Procedure). Die blijft een laboratoriumwaarde maar is realistischer dan de oude norm. Daardoor vallen de officiële cijfers voor verbruik en emissies op WLTP-basis veelal hoger uit dan wanneer men hetzelfde automodel zou testen volgens de oude NEDC-methode.

Fiscaal zou het gebruik van de nieuwe norm dus een duidelijk nadeel betekenen. Om die schok te milderen, verklaarde de toenmalige minister van Financiën dat in 2019 en 2020 de fiscus nog altijd zou uitgaan van de oude NEDC-norm. De overschakeling van NEDC op WLTP zou dus (voorlopig) geen belastingverhoging veroorzaken (zie ons artikel “Van NEDC naar WLTP: geen fiscaal nadeel”).

Loopt overgangsregeling af eind 2020?

Nieuwe auto’s worden sinds 2017 of 2018 weliswaar gehomologeerd aan de hand van de WLTP-testcyclus. Maar de Europese regelgeving verplicht de autoconstructeurs om de officiële WLTP-waarden om te rekenen naar de NEDC-norm. Bedoeling is om zo de uitstoot van oude en nieuwe modellen te kunnen vergelijken. Nieuwe auto’s worden dus niet meer getest volgens de NEDC-procedure, maar in de papieren van de wagen staat wel nog een NEDC-waarde, naast de WLTP-waarde. Die omgerekende NEDC-waarde wordt “NEDC 2.0” genoemd. Op dit moment is het dus perfect mogelijk om de autofiscaliteit nog te baseren op de “oude” NEDC-norm.

Maar vanaf volgend jaar zijn de autoconstructeurs niet meer verplicht om de WLTP-cijfers om te rekenen naar NEDC. Bovendien sprak de minister alleen van 2019 en 2020 toen hij aankondigde dat op fiscaal gebied voorlopig nog de oude norm gebruikt mocht worden. In landen als Duitsland worden de WLTP-cijfers trouwens al van in het begin gebruikt voor fiscale doeleinden. Iedereen verwachtte daarom dat de fiscus vanaf 2021 zou overschakelen op de WLTP-cijfers, met dus een zwaardere fiscale last tot gevolg (lagere kostenaftrek, hoger voordeel van alle aard).

Fiscus nu: alles blijft bij het oude, tenzij NEDC-waarde niet bekend

Dat blijkt echter niet het geval. Uit een update van de FAQ’s (frequently asked questions) over autokosten en voordelen van alle aard op de website van Financiën blijkt dat alles bij het oude blijft volgend jaar.

De fiscus onderscheidt drie gevallen. Voor oudere modellen (voor 2017 of 2018) is er hoe dan ook geen discussie. Die hebben alleen een NEDC-waarde in hun papieren staan en hun fiscale statuut wordt dus in elk geval bepaald op basis van die waarde. Auto’s die gehomologeerd zijn in de periode 2017/2018 tot 2020, hebben normaal gezien beide uitstootwaarden op de boorddocumenten staan: een NEDC 2.0-cijfer en een WLTP-cijfer. In dat geval heeft de belastingplichtige de keuze, stelt de fiscus. Hij mag de gunstigste van beide waarden gebruiken voor fiscale doeleinden. Dat blijft ook zo in 2021 en daarna. Het derde geval betreft nieuwe auto’s die vanaf 2021 ingeschreven worden, en waarvoor de constructeur geen NEDC 2.0-waarde meer bekend maakt. In dat geval zal de fiscale behandeling van de betrokken auto noodgedwongen bepaald worden door de WLTP-waarde. Maar dat gebeurt dus alleen in die situatie. In de andere gevallen verandert er volgend jaar niets.

Dat standpunt is zowel ingeschreven in de nieuwe FAQ over de aftrek van autokosten als in de bestaande (maar geüpdatete) FAQ over voordelen van alle aard met betrekking tot het privégebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.

Lees hier het originele artikel

2020-05-21T08:20:36+00:00 21 mei 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: |