>>>Ambtshalve ontheffing VAA bewoning – Negatieve uitspraak Grondwettelijk Hof – Belastingplichtigen verliezen een veldslag maar niet de oorlog (Lamote Stragier Advocaten)

Ambtshalve ontheffing VAA bewoning – Negatieve uitspraak Grondwettelijk Hof – Belastingplichtigen verliezen een veldslag maar niet de oorlog (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Anne-Sophie Anseeuw en Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten)

Publicatiedatum: 28/11/2020

In een KB bij het Wetboek van Inkomstenbelastingen was vanaf 2012 de multiplicator 3,8 (in plaats van 1) ingeschreven bij de formule om een voordeel alle aard bewoning te berekenen. Hoven van beroep hebben deze formule ongrondwettelijk verklaard.

Een van de vragen was of die ongrondwettelijkheid van een KB uitgesproken door een Hof van Beroep een nieuw feit uitmaakt op basis waarvan (voor 5 jaar terug) ambtshalve ontheffing kan worden verleend (artikel 376 WIB 92).

Gisteren heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat het gerechtvaardigd is om (1) de ongrondwettelijkheid van een KB uitgesproken door hoven en rechtbanken en (2) de ongrondwettelijkheid van een wet of decreet uitgesproken door het Grondwettelijk Hof anders te behandelen (dat laatste maakt per definitie een nieuw feit uit op basis waarvan ambtshalve ontheffing kan worden verleend). Het gelijkheidsbeginsel wordt volgens het Hof met andere woorden alvast niet geschonden wanneer de ongrondwettelijkheid van een KB vastgesteld door hoven en rechtbanken geen nieuw feit zou zijn dat in aanmerking komt voor de ambtshalve ontheffing.

Belastingplichtigen lijken dus een eerste veldslag te verliezen in de discussies over de ambtshalve ontheffingen van voordelen alle aard gratis bewoning. Ze verliezen een veldslag, maar daarom nog geen oorlog. Het Hof spreekt zich immers enkel uit over de discriminatie en niet over de vraag of er al dan niet een nieuw feit is. Ambtshalve ontheffing kan daarnaast ook worden toegestaan op basis van een materiële vergissing (het feit dat een verkeerde multiplicator is toegepast); ook dat zou nog een ambtshalve ontheffing kunnen verantwoorden.

Wordt vervolgd dus …

Later hierover meer.

Lees hier het originele artikel

2020-11-28T11:53:59+00:00 28 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |