>>>De holding anno 2018 : opportuniteiten en valstrikken (LegalNews.be)

De holding anno 2018 : opportuniteiten en valstrikken (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 26/02/2018

Opportuniteiten

Het fiscale stelsel van de Belgische holdings is grondig gewijzigd in 2018.

In het artikel ‘Versterking van het Belgische holdingregime vanaf 2018’ (Bloom Law) wordt dit uitvoerig toegelicht en wordt er op gewezen dat:

1. de volgende Belgische ondernemingen vanaf 2018 enerzijds zullen worden belast op hun meerwaarden op aandelen:

  • de minderheidsaandeelhouders met een participatie van minder dan 10%;
  • de holdings die investeren in niet-beursgenoteerde vennootschappen (private equity), wanneer ze door opeenvolgende kapitaalsverhogingen (omwille van de intrede van nieuwe investeerders) hun initiële participatie van meer dan 10 % zien verwateren;
  • de patrimoniale holdings met een aandelenportefeuille die is samengesteld uit investeringslijnen van minder dan €2.500.000;
  • de operationele vennootschappen die hun overtollige liquiditeiten investeren in beursgenoteerde aandelen.

2. de afschaffing van de belasting van 0,412 % en de verhoging van de DBI-aftrek van 95 % naar 100 %. anderzijds België ongetwijfeld opnieuw op de wereldkaart van holdingaantrekkelijke jurisdicties zullen plaatsen. Dit zeker nu het Belgisch fiscaal stelsel de aftrekbaarheid van interesten op een lening – aangegaan ter financiering van de aankoop van aandelen – toestaat, zelfs wanneer die interesten de holding toelaten vrijgestelde inkomsten te verwerven (bijv. dividenden die in aanmerking komen voor de DBI-aftrek / de vrijgestelde meerwaarden op aandelen).

Het volledige artikel van Bloom Law leest u hier

Valstrikken

In het artikel ‘Werkelijke zetel van een buitenlandse holding: voorbereiden is zilver, beslissen is goud’ (Tiberghien) wordt nogmaals het principe uiteengezet dat de Belgische wetgeving voor het bepalen van het fiscaal inwonerschap van vennootschappen bij voorrang de plaats van de werkelijke zetel toepast boven die van de statutaire zetel. Dit is steeds een feitelijke aangelegenheid, waarbij het (weerlegbaar) vermoeden geldt dat de werkelijke zetel samenvalt met de statutaire zetel. Als de fiscale administratie van mening is dat deze verschillen, moet zij dit aantonen.

Op 23 november 2017 heeft het hof van beroep Brussel in zijn arrest geoordeeld dat de werkelijke leiding van een Luxemburgse holding voor de boekjaren 2004 tot en met 2006 wel degelijk, in tegenstelling tot wat de fiscale administratie beargumenteerde, in Luxemburg is gelegen en niet in België.

Waarom het hof van beroep tot dat besluit kwam leest u hier

Meer weten over holdings anno 2018?

Volg op 23 maart 2018 de sessie ‘De holdingvennootschap’ , waar mr. Henk Verstraete (advocaat-vennoot Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, deeltijds gastdocent KU Leuven en Professor FHST) tijdens de studiedag ‘Vennootschapsconstructies’ specifiek de holding zal bespreken.

2018-02-26T12:54:47+00:00 26 februari 2018|Categories: Directe belastingen - Fiscaal recht|Tags: |