>>, Directe belastingen>Eerste coronawet brengt extra fiscale voordelen (De Broeck Van Laere & Partners)

Eerste coronawet brengt extra fiscale voordelen (De Broeck Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck Van Laere & Partners

Publicatiedatum: 25/05/2020

De fiscus had twee maanden geleden al speciale maatregelen aangekondigd om het schenken van medisch materiaal te stimuleren. Die maatregelen worden nu bekrachtigd in een eerste fiscale coronawet. Ten opzichte van de eerste aankondiging wordt de regeling nog uitgebreid, zowel in de tijd als materieel. Zo zal ook het schenken van computers aan scholen fiscaal beloond worden. Het betreffende wetsontwerp is op 20 mei goedgekeurd in de bevoegde commissie van de Kamer.

De fiscus had al laten weten dat het mogelijk zou worden om giften van medisch materiaal fiscaal in aftrek te brengen (zie ons artikel “Belastingaftrek voor wie medisch materiaal schenkt”). De aftrek wordt toegestaan “in afwijking van” artikel 49 WIB 1992, dus valt niet onder de gewone regels over beroepskosten. Dat wil zeggen dat de aftrek van die giften in natura ook toegestaan wordt als er helemaal geen verband is met de beroepsactiviteit. De kosten met betrekking tot die giften worden dan toch beschouwd als beroepskosten. Ook pakweg een bakker of een fabrikant van tuinmeubilair kan het medisch materiaal aankopen met als enige bedoeling het weg te schenken, en het daarna in aftrek brengen van zijn beroepsinkomsten. Het gaat dus niet alleen om bijvoorbeeld een medicus die de apparatuur wegschenkt die hij normaal gezien in zijn praktijk zou gebruiken.

Tot 31 juli

De maatregel heeft betrekking op giften die gedaan worden of al gedaan zijn in de periode van 1 maart 2020 tot 31 juli 2020.

Het medisch materiaal dat geschonken mag worden, wordt ruim gedefinieerd. Het gaat om medische apparatuur (inbegrepen software) en medische hulpmiddelen maar ook om beschermingsmiddelen. Onder dat laatste vallen mondmaskers, beschermende kledij, gelaatschermen en ontsmettingsmiddelen.

Een logische voorwaarde is dat het materiaal geschonken wordt aan organisaties die er het meeste behoefte aan hebben om het coronavirus in te dammen. Dat zijn met name ziekenhuizen, instellingen voor bejaardenzorg en voor gehandicaptenzorg, kindercrèches, scholen en universiteiten, overheden, en tot slot hulporganisaties die slachtoffers van de epidemie bijstaan of noodhulp verlenen. De lijst van mogelijke begunstigden is dus flink uitgebreid. In de aanvankelijke aankondiging ging het alleen nog maar om ziekenhuizen.

Computers

Nieuw is ook dat nu tevens het schenken van computers aan scholen in aanmerking komt voor de aftrek. Ook daarvoor is geen band met de beroepsactiviteit vereist. De enige voorwaarde is dat de begunstigde scholen in België gevestigd zijn.

Wellicht om rekening te houden met de voorbereiding van het volgende schooljaar, is de aftrekmogelijkheid voor computers van toepassing tot 1 september 2020.

BTW

De maatregel heeft ook een BTW-component. De schenkingen kunnen namelijk gebeuren zonder BTW (zie ons artikel “Medisch materiaal schenken kan nu zonder BTW”). Technisch heet het dat de onttrekking door een BTW-plichtige van het medisch materiaal, niet beschouwd wordt als een levering van goederen. Er moet dus geen BTW op aangerekend worden.

Nieuw in vergelijking met de oorspronkelijke aankondiging is dat ook hier de maatregel verruimd wordt tot het schenken van computers aan scholen. Ook dat kan dus zonder BTW gebeuren.

Ook voor particulieren

De aftrek als “beroepskost” geldt voor ondernemingen (vennootschappen en zelfstandigen) maar niet voor gewone werknemers die hun reële beroepskosten inbrengen. Toch krijgen particulieren een vergelijkbaar voordeel. Voor dergelijke schenkingen kunnen zij namelijk een belastingvermindering krijgen. Het belastingvoordeel beloopt 45% van de waarde van de geschonken goederen. En die waarde moet ten minste 40 euro bedragen.

De regeling voor die belastingvermindering wijkt wel lichtjes af van de regeling voor beroepskosten. Zo is de maatregel slechts van toepassing op schenkingen die gedaan worden tot 30 juni. En de schenkingen moeten gebeuren aan universitaire ziekenhuizen, OCMW’s en OCMW-ziekenhuizen, het Rode Kruis of instellingen voor bejaardenzorg of gehandicaptenzorg.

Naar analogie met de aftrek als beroepskost is de regeling uitgebreid tot schenkingen van computers aan scholen. Daar wordt wel bij gezegd dat de computers nuttig moeten zijn voor afstandsonderwijs.

Ook voor het schenken van een gebruikte computer kan men een belastingvoordeel krijgen. Van de factuurwaarde van de computer moet men dan 25% aftrekken per volledig jaar dat verstreken is sinds de aankoop. Een kwijtgeraakte factuur is overigens geen probleem. Men kan de waarde van de computer (en dus het bedrag van de belastingvermindering) ook ramen aan de hand van de marktwaarde.

Lees hier het originele artikel

2020-06-05T09:05:03+00:00 5 juni 2020|Categories: BTW en douane - Directe belastingen|Tags: , , , |