>>, Directe belastingen>Beleidsnota minister van financiën: wat brengt de regering-De Croo op fiscaal vlak? (BDO)

Beleidsnota minister van financiën: wat brengt de regering-De Croo op fiscaal vlak? (BDO)

Auteur: Delphine Vanassche (BDO)

Publicatiedatum: 23/11/2020

Op 4 november 2020 publiceerde onze minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, de algemene beleidsnota van de nieuwe regering. Deze beleidsnota bevestigt grotendeels de fiscale maatregelen aangekondigd in het federale regeerakkoord van eind september. Een relanceplan moet de economie terug op de rails te brengen na Covid-19. De middelen die dit alles moeten financieren, worden gezocht in een meer ‘rechtvaardige’ fiscaliteit, een correcte inning en invordering, een bredere belastbare grondslag en een moderne, sterk gedigitaliseerde administratie die voor een betere dienstverlening belangrijke partnerships zal aangaan.

Btw-kloof

Een eerste reeks maatregelen richt zich op een juiste inning van belastingen. Zo wil de regering de btw-kloof tussen datgene wat de overheid zou moeten ontvangen en datgene wat de werkelijk int (de ‘VAT Gap’) verkleinen tot het niveau van onze buurlanden.

Digitaks

Op internationaal vlak wordt verder ingezet op de ‘digitaks’ en de minimumbelasting, waarbij multinationals worden aangezet een ‘faire’ bijdrage te leveren in ieder afzonderlijk land.

De enorme groei van de e-commerce krijgt fiscaal de nodige aandacht, onder meer met een . belangrijke hervorming van de btw vanaf 21 juli 2021.

Vanaf 2024 kunnen geen fiscale regularisaties meer plaatsvinden. De overheid wil ook meer transparantie verkrijgen in de gegevens via het CAP. Zo zet de regering de strijd tegen fiscale fraude onverminderd verder.

Het is de doelstelling van de regering om verder in te zetten op het aangaan van partnerships. De overheid wil daarom het aantal deelnemers binnen het Co-operative Tax Compliance Programme (CTCP) bij grote ondernemingen verhogen en wil verdere stappen nemen in kader van het horizontaal toezicht bij kmo’s.

Hervorming belastingstelsel

De regering wil werk maken van een grondige hervorming van het belastingstelsel waarbij ze streeft naar meer vereenvoudiging, rechtvaardigheid en neutraliteit. De Hoge Raad van Financiën heeft hiertoe in mei 2020 al een eerste aanzet gegeven en werkt hier op verder.

In de personenbelasting zou deze hervorming resulteren in minder aftrekposten en belastingverminderingen en ook uitzonderlijke regimes zouden worden uitgedoofd. Anderzijds zou er een verschuiving komen naar alternatieve verloningsvormen.  

Een rechtvaardige fiscaliteit

In een programmawet van 2020 worden een aantal maatregelen worden genomen om de gezinsfiscaliteit te verlichten en meer af te stemmen op werk/leven en de zorg voor oudere, inwonende familie. Dit zou resulteren in de volgende maatregelen:

 • Indexatie van het maximumbedrag belastingvermindering voor kinderoppas. De leeftijd wordt opgetrokken van 12 jaar tot 14 jaar (en van 18 jaar tot 21 jaar voor kinderen met een beperking). De vermindering zal ook gelden voor kinderen die ziek zijn en om die reden thuis worden opgevangen.
 • Verhoging van de toeslag van de belastingvrije som voor (groot)ouders, broers/zussen ten laste die ouder zijn dan 65 en zorgbehoeven.

De regering heeft al enorme financiële inspanningen geleverd op het vlak van de huidige gezondheidscrisis. Er wordt hierbij een eerlijke bijdrage gevraagd van de personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, maar met respect voor ondernemerschap. De nieuwe taks op effectenrekening is hier wellicht een eerste stap. Maar ook op internationaal vlak wordt veel verwacht van de digitaks en de minimumbelasting.  De huidige fiscale en parafiscale voordelen van beroepssporters en sportclubs worden eveneens hervormd met het oog op meer billijkheid.

Groene fiscaliteit

De regering voorziet ook in een aantal fiscale maatregelen voor de bedrijfswagens. Een vereenvoudiging van systeem van het mobiliteitsbudget moet het succes van de regeling doen toenemen. Streven naar broeikasgasvrije bedrijfswagen tegen 2026 en investeringen in laadpalen aanmoedigen, vullen dit groene fiscale beleid aan.

Financiële zuurstof voor ondernemingen

De aangekondigde fiscale maatregelen zijn een middel om de economie te herstellen van de corona-crisis. Volgende maatregelen worden alvast verlengd:

 • Mogelijkheid voor getroffen ondernemingen om individueel afbetalingsplan te krijgen voor de btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting, rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Vrijstelling belasting op notariële volmachten
 • Verlaging bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheid
 • Verlaagde btw op mondmaskers en alcoholgels
 • Verlaagde btw in de horeca
 • Verhoogde aftrek van receptiekosten.
Bijkomende fiscale maatregelen in 2021

Vanaf 2021 komen er nieuwe maatregelen om de impact van de coronacrisis op de bedrijven te verzachten:

 • Verlenging van de investeringsaftrek van 25% voor KMO’s met 2 jaar
 • Tijdelijke uitbreiding van het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw naar het hele grondgebied
 • Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bedrijven die werknemers meer opleiding geven dan wettelijk bepaald
 • Het btw decembervoorschot zal niet worden toegepast in 2020. Er wordt tevens overwogen om zowel het decembervoorschot als het voorschot in de bedrijfsvoorheffing af te schaffen
 • Invoering van een wederopbouwreserve zodat bedrijven voorwaardelijk bepaalde winsten kunnen vrijstellen in AJ 22, 23 en 24. Het parlement heeft het wetsvoorstel voor deze maatregel al goedgekeurd.

Lees hier het originele artikel

2020-12-03T17:16:42+00:00 3 december 2020|Categories: BTW en douane - Directe belastingen|Tags: |