>>>6% btw zonder afbraakvergunning? (Alaska)

6% btw zonder afbraakvergunning? (Alaska)

Auteur: Serge Mesotten (Alaska)

Publicatiedatum: 17/01/2019

Wie in één van de 32 stadsgebieden een oud gebouw afbreekt en heropbouwt tot een privéwoning, komt in aanmerking voor het verlaagd 6% btw-tarief. De minister van Financiën heeft onlangs geantwoord op de vraag of er daar al dan niet een afbraakvergunning vereist is voor de toepassing van het dat verlaagd btw-tarief.

In de eerste plaats is vereist dat de afbraak gevolgd wordt door en wederopbouw zodat zij één handelingen vormen. Daarnaast moet die afbraak en wederopbouw gebeuren in één van de 32 stedelijke centra. De maatregel werd immers ingevoerd om zgn. stadskankers tegen te gaan. Het gaat o.m. om Gent, Antwerpen, Hasselt, Brussel, Anderlecht en Brugge. Het speelt geen rol of het gebouw gelegen is in een zogenaamde stadskanker of in een andere wijk of deelgemeente van die stad. Het gebouw dat afgebroken wordt, moet daarenboven een hoofdzakelijke – meer dan de helft – of een uitsluitende bestemming als privéwoning krijgen. Afbreken en heropbouwen tot een kantoor valt dus niet onder deze gunstmaatregel.

De aanvraag voor de toekenning van het verlaagd 6% btw-tarief gaat gepaard met een heleboel formaliteiten. Er moet een verklaring ingediend worden bij het btw-controlekantoor dat bevoegd is voor de stad waarin het af te breken gebouw gelegen is. Tevens moet u bevestigen dat de heropgerichte gebouw voor privébewoning zal aangewend worden. Tenslotte moet er een afschrift van de bouwvergunning bij de verklaring bijgevoegd worden welke moet bezorgd worden aan de aannemer(s).

Aan de minister van Financiën werd onlangs gevraagd of er een afbraakvergunning vereist om van het verlaagd 6% btw-tarief te kunnen genieten vermits zo’n vergunning in bepaalde steden niet vereist is. De minister antwoordt daar negatief op. De afbraak moet slaan op een gebouw dat van significante omvang is en met het oog op duurzaamheid werd opgetrokken, en de bouwheer moet kunnen aantonen dat de afbraakwerken door hem of voor zijn rekening zijn verricht. Voor de rest komt de vergunning daar niet bij kijken. Voor de volledigheid melden we nog dat het niet vereist is dat het gebouw vóór de afbraak is aangewend als privéwoning. Het kan dus evengoed om een schuur gaan.

Lees hier het originele artikel

2019-01-30T16:45:30+00:00 30 januari 2019|Categories: BTW en douane - Fiscaal recht|Tags: , |