>Evenementen>
Laden Evenementen
Zoek Evenementen

Evenementen weergave navigatie

Event Category

Aankomende Evenementen

Evenementen Lijst navigatie

maart 2020

Studiedag ‘Fiscale implicaties van de nieuwe vennootschapswetgeving’

13 maart | 09:30 - 17:00

Een praktijkgerichte analyse van de fiscale gevolgen van de wijzigingen uit het WVV, met aandacht voor zowel opportuniteiten als mogelijke valstrikken.

Meer weten
Holiday Inn Expo
Maaltekouter 3
Gent, Belgium

Studienamiddag ‘IT-contracten adequaat opstellen en beoordelen’

19 maart | 13:30 - 17:30

Tijdens deze studienamiddag krijgt u daarom een praktijkgerichte analyse van verschillende overeenkomsten, die zowel in het licht van recente wetgeving en rechtspraak, als de snelle technische evoluties worden geanalyseerd.

Meer weten
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
Antwerpen - Wilrijk, 2610

Studiedag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’

20 maart | 09:30 - 17:30

Tijdens deze jaarlijkse opleiding ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling' worden vier uiteenzettingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

Meer weten
Holiday Inn Expo
Maaltekouter 3
Gent, Belgium

Studiedag ‘Bouwprojecten en verzekeringen’

26 maart | 09:30 - 17:30

Elke deelnemer aan deze studiedag ontvangt het gloednieuwe boek ‘Verzekering in de bouw’ (editor prof. dr. Kristof Uytterhoeven), dat een geactualiseerd overzicht geeft van de verschillende verplichte en niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.

Meer weten
Hotel Serwir
Kon. Astridlaan 57
Sint-Niklaas, Belgium

Studiedag ‘Verbintenissenrecht anno 2020: 4 actuele topics’

31 maart | 09:30 - 17:30

Deze studiedag wordt georganiseerd naar aanleiding van de publicatie van het ‘Handboek Verbintenissenrecht’ (editors: Prof.dr. Thierry Vansweevelt en Prof. dr. Britt Weyts), dat een grondig en globaal overzicht geeft van het verbintenissenrecht.

Meer weten
Hotel Serwir
Kon. Astridlaan 57
Sint-Niklaas, Belgium
april 2020

Studienamiddag ‘Sociale inspectie: een update na de uitbreiding van haar bevoegdheden’

21 april | 12:30 - 17:30

Naar aanleiding van deze recente evoluties, zullen de sprekers een praktijkgericht overzicht geven van de bevoegdheden en de werking van de sociale inspectiediensten.

Meer weten
Zebrastraat
Zebrastraat 32/001
Gent, 9000 België

Studienamiddag ‘Ondernemingen in moeilijkheden: 2 actuele topics’

23 april | 12:30 - 17:30

Tijdens dit seminarie komt in de eerste plaats het onderwerp ‘Deficitaire vereffening’ aan bod. Vervolgens wordt ook specifiek een casestudy besproken inzake ‘Gerechtelijke reorganisatie’.

Meer weten
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
Antwerpen - Wilrijk, 2610

Studienamiddag ‘De EOT – een recente stand van zaken en model van regelingsakte’

23 april | 15:30 - 19:00

Deze opleiding heeft tot doel een duidelijk overzicht te bieden van de belangrijkste wijzigingen inzake echtscheiding, zowel inhoudelijk als procedureel.

Meer weten
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
Antwerpen - Wilrijk, 2610

Studiedag ‘De hervorming van het goederenrecht: naar een nieuw privaat vastgoedrecht’

24 april | 09:30 - 18:00

Tijdens deze studiedag worden vier uiteenzettingen gegeven, waarbij eerst aandacht wordt besteed aan de bepalingen die gemeenschappelijk zijn aan alle zakelijke rechten.

Meer weten
Huis van de Bouw
Tramstraat 59
Zwijnaarde, 9052 België
mei 2020

Studiedag ‘Vastgoedverwerving’

5 mei | 09:30 - 17:00

De verwerving en het beheren van een onroerend goed: met of zonder vennootschap? Hoe dit anno 2020 optimaliseren? / Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler (met focus op zelfstandige bedrijfsleiders)

Meer weten
Hotel Serwir
Kon. Astridlaan 57
Sint-Niklaas, Belgium

Themadag ‘Overheidsopdrachten’

7 mei | 09:30 - 17:30

Tijdens deze Themadag ‘Overheidsopdrachten' worden zes opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, met ruime mogelijkheid tot vraagstelling. U kan 2 of 4 sessies naar keuze volgen.

Meer weten
Hotel Serwir
Kon. Astridlaan 57
Sint-Niklaas, Belgium

Studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’

15 mei | 09:30 - 17:30

Tijdens deze studiedag worden de laatste ontwikkelingen inzake ontslagrecht praktijkgericht besproken door vier ervaren praktijkjuristen, waarbij uiteraard ook telkens de meest recente en relevante rechtspraak aan bod komt.

Meer weten
Holiday Inn Expo
Maaltekouter 3
Gent, Belgium

Studienamiddag ‘Liquidatie van vennootschappen anno 2020’

26 mei | 13:30 - 18:00

In deze studienamiddag wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden die het vernieuwde WVV biedt in het kader van een ontbinding-vereffening, namelijk de gewone en de turbo-liquidatie.

Meer weten
Holiday Inn Expo
Maaltekouter 3
Gent, Belgium

Studiedag ‘De hervorming van het goederenrecht: naar een nieuw privaat vastgoedrecht’

28 mei | 09:30 - 18:00

Deze studiedag wordt georganiseerd door LegalNews.be  De Wet tot hervorming van het goederenrecht werd op 30 januari 2020 definitief goedgekeurd en zal automatisch in werking treden 18 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Deze hervorming werd voorbereid door een ministeriële commissie, bestaande uit Prof. dr. Vincent Sagaert (Of Counsel Eubelius en

Meer weten
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
Antwerpen - Wilrijk, 2610

Studiedagen ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z’

29 mei | 09:30 - 17:00

  Dag 1 (vrijdag 29 mei) - Ruimtelijke planning  Dag 2 (vrijdag 5 juni) -  Stedenbouwkundige projecten, de omgevingsvergunning, afwijkingsmogelijkheden en zonevreemde constructies en handhaving U kan zich naar keuze inschrijven voor 1 of 2 dagen Deze studiedagen worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be De Vlaamse regels inzake ruimtelijke ordening en

Meer weten
Zebrastraat
Zebrastraat 32/001
Gent, 9000 België
juni 2020

Studienamiddag ‘Echtscheiding: 2 actuele topics’

11 juni | 13:30 - 17:30

  Deze studienamiddag is een samenwerking tussen Intersentia en LegalNews.be. Op deze studienamiddag worden twee actuele topics inzake echtscheiding behandeld: EOO en EOT: aandachtspunten anno 2020 Echtscheiding en gezamenlijke onderneming: de impact van de hervormingen van het huwelijksvermogensrecht en de gewijzigde vennootschapswetgeving Sprekers Mr. Steven Brouwers, advocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen

Meer weten
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
Antwerpen - Wilrijk, 2610

Studienamiddag ‘Hoe op een BTW-vriendelijke wijze vastgoed ter beschikking stellen?’

16 juni | 13:30 - 18:00

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd doorLegalNews.be in samenwerking met Intersentia. Door de nieuwe BTW-regeling voor verhuur met BTW, zijn er bijkomende mogelijkheden gecreëerd voor wie op een BTW-vriendelijke wijze vastgoed wil ter beschikking stellen. Dit kan nog meer dan voorheen op allerlei manieren: door het verstrekken van een zakelijk recht of de overdracht van eigendom,

Meer weten
Hotel Serwir
Kon. Astridlaan 57
Sint-Niklaas, Belgium
juli 2020

Studiedag ‘Het nieuwe Vennootschapsrecht: een aantal knelpunten door de samenloop met andere wetgevingen praktijkgericht geanalyseerd’

2 juli | 09:30 - 17:30

Tijdens deze studiedag krijgt u een praktijkgerichte analyse van een aantal knelpunten die het gevolg zijn van de invoering van de nieuwe vennootschapswet in combinatie met een aantal andere wetgevingen.

Meer weten
Zebrastraat
Zebrastraat 32/001
Gent, 9000 België
november 2020

Studienamiddag ‘Overheidsopdrachten: overzicht van rechtspraak’

26 november | 13:30 - 17:30

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd door LegalNews.be in samenwerking met Intersentia Tijdens deze jaarlijkse studienamiddag krijgt u een selectie van specifieke topics inzake de toepassing van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten aan de hand van recente belangrijke tendensen in de rechtspraak. Uiteraard wordt er stilgestaan bij de laatste uitspraken van het Europees Hof van Justitie, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof

Meer weten
Hotel Serwir
Kon. Astridlaan 57
Sint-Niklaas, Belgium
+ Exporteer Evenementen