>Evenementen>
Laden Evenementen
Zoek Evenementen

Evenementen weergave navigatie

Event Category

Seminaries

Evenementen Lijst navigatie

september 2020

Studiedag ‘Vastgoedverwerving’ – 2 praktijkgerichte webinars

22 september | 09:30 - 17:30

De verwerving en het beheren van een onroerend goed: met of zonder vennootschap? Hoe dit anno 2020 optimaliseren? / Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler (met focus op zelfstandige bedrijfsleiders)

Meer weten

Studiedag ‘Verzekeringen in de bouw’ – 4 praktijkgerichte webinars

24 september | 09:30 - 17:30

Elke deelnemer aan deze studiedag ontvangt het gloednieuwe boek ‘Verzekering in de bouw’ (editor prof. dr. Kristof Uytterhoeven), dat een geactualiseerd overzicht geeft van de verschillende verplichte en niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.

Meer weten

Studiedag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling – Vier praktijkgerichte webinars’

25 september | 09:30 - 17:30

Tijdens deze jaarlijkse opleiding ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling' worden vier uiteenzettingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

Meer weten

Studiedag ‘Fiscale implicaties van de nieuwe vennootschapswetgeving’ – 4 praktijkgerichte webinars

29 september | 09:30 - 17:00

Een praktijkgerichte analyse van de fiscale gevolgen van de wijzigingen uit het WVV, met aandacht voor zowel opportuniteiten als mogelijke valstrikken.

Meer weten
oktober 2020

Themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2020 – 7 praktijkgerichte sessies in webinar-formule’

2 oktober | 09:30 - 17:30

De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen). Deelnemers aan de themadag krijgen het nieuwe boek ‘De aanbestedende overheid & Capita Selecta’ van spreker Peter Teerlinck als documentatie.

Meer weten

Studiedag ‘Gezondheidsrecht en medisch recht – 2 praktijkgerichte webinars’

6 oktober | 09:30 - 17:30

In de voormiddagsessie wordt aandacht besteed aan de positie van de gezondheidsbeoefenaar, waarbij zowel hun statuut als ondernemer als hun omgang met patiënten aan bod komt. In de namiddag wordt het item ziekenhuisnetwerken praktijkgericht besproken.

Meer weten

Webinar ‘Zekerheidstechnieken: stand van zaken. Bezitloos pandrecht in de praktijk.’

8 oktober | 09:30 - 13:00

Ons recht inzake zekerheidsrechten is de laatste 10 jaar aanzienlijk gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop. Het is nu tijd om enerzijds een stand van zaken op te maken en anderzijds te peilen naar de relevantie en performantie van zekerheden tegen een achtergrond van een dreiging van een neerwaartse conjunctuur.

Meer weten

Webinar ‘Zekerheden en hun uitwinning, in het bijzonder bij (in)solvente herstructureringen’

8 oktober | 13:30 - 17:00

Ons recht inzake zekerheidsrechten is de laatste 10 jaar aanzienlijk gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop. Het is nu tijd om enerzijds een stand van zaken op te maken en anderzijds te peilen naar de relevantie en performantie van zekerheden tegen een achtergrond van een dreiging van een neerwaartse conjunctuur.

Meer weten

Webinar ‘Liquidatie van vennootschappen anno 2020’

9 oktober | 13:30 - 17:30

Zowel het vennootschapsrecht als de vennootschapsbelasting ondergingen één van hun grootste hervormingen sinds jaren. Deze hervormingen hebben ook gevolgen voor de procedure van de ontbinding-vereffening van het vennootschap en op de fiscale gevolgen. Een procedure, die zonder meer al niet zo eenvoudig was.

Meer weten

Webinar ‘Erfpacht, opstal en vruchtgebruik’

22 oktober | 14:00 - 15:30

Gedurende anderhalf uur zullen tal van praktijkvragen worden behandeld. Deelnemers hebben de mogelijkheid om bijkomende vragen in te dienen.

Meer weten

Studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken – 4 praktijkgerichte webinars’

23 oktober | 09:30 - 17:00

Op vrijdag 23 oktober 2020 organiseert Intersentia de studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’.

Meer weten

november 2020

Studienamiddag ‘Overheidsopdrachten: overzicht van rechtspraak’

26 november | 13:30 - 17:30

  Deze studienamiddag wordt georganiseerd door LegalNews.be in samenwerking met Intersentia Tijdens deze jaarlijkse studienamiddag krijgt u een selectie van specifieke topics inzake de toepassing van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten aan de hand van recente belangrijke tendensen in de rechtspraak. Uiteraard wordt er stilgestaan bij de laatste uitspraken van het Europees Hof van Justitie, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof

Meer weten
Hotel Serwir
Kon. Astridlaan 57
Sint-Niklaas, Belgium
december 2020

Studiedag ‘Ondernemingsstrafrecht’

8 december | 09:30 - 17:30

In de ochtendsessie gaat de aandacht naar recente wetswijzigingen, in de namiddag komt de laatste rechtspraak aan bod. Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Ondernemingsstrafrecht - capita selecta aan de hand van recente rechtspraak (2020)’  van mr. Patrick Waeterinckx.

Meer weten
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
Antwerpen - Wilrijk, 2610

Studiedag ‘Internationale fiscaliteit: een update’

11 december | 09:30 - 17:30

  Deze studiedag is een samenwerking tussen LegalNews.be en Intersentia Volgende topics komen aan bod: The Danish cases: de laatste ontwikkelingen bij de interpretatie en toepassing van het concept Beneficial Ownership Mandatory Disclosure Rules (MDR) of DAC-6 Anti-misbruik in internationale fiscaliteit Zijn een aantal recente maatregelen strijdig met het Europees recht? Sprekers

Meer weten
Holiday Inn Expo
Maaltekouter 3
Gent, Belgium
januari 2021

Studienamiddag ‘Hoe op een BTW-vriendelijke wijze vastgoed ter beschikking stellen?’

21 januari 2021 | 13:30 - 18:00

Door de nieuwe BTW-regeling voor verhuur met BTW, zijn er bijkomende mogelijkheden gecreëerd voor wie op een BTW-vriendelijke wijze vastgoed wil ter beschikking stellen.

Meer weten
Hotel Serwir
Kon. Astridlaan 57
Sint-Niklaas, Belgium
februari 2021

Studiedagen ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z’

5 februari 2021 | 10:00 - 17:00

Tijdens deze tweedaagse opleiding krijgt u een helder, praktijkgericht en volledig overzicht van de Vlaamse stedenbouwwetgeving, met aandacht voor ruimtelijke planning, vergunningen en handhaving, met inbegrip van een analyse van de meest recente wijzigingen.

Meer weten
Holiday Inn Expo
Maaltekouter 3
Gent, Belgium
+ Exporteer Evenementen