>>Webinar ‘Woninghuurbetwistingen anno 2020’
Laden Evenementen

Webinar ‘Woninghuurbetwistingen anno 2020’

28 augustus | 14:30 - 16:30

Sinds 1 juli 2014 is de huurwetgeving een Vlaamse bevoegdheid en op 1 januari 2019 is het Vlaams Woninghuurdecreet in werking getreden, dat van toepassing is op huurcontracten die vanaf die datum zijn gesloten voor een huurwoning gelegen in Vlaanderen.

Voor huurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019 blijft evenwel de federale huurwet gelden.

Tijdens deze webinar zal de spreker vanuit zijn ervaringen als vrederechter een overzicht geven van de procedure bij betwistingen inzake huurovereenkomsten gesloten na 1 januari 2019 en telkens praktijkgericht wijzen op de verschillen bij betwistingen inzake huurovereenkomsten die nog onder de federale huurwet vallen.

Inschrijven voor deze webinar

PRAKTISCH

Na bestelling (invullen van het elektronisch formulier op onze website) krijgt u snel op uw mailadres een bevestiging voor uw deelname aan dit live-webinar.

De factuur volgt later per mail.

Enkele uren voor de start van deze live-webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Totale duur: 2 uren.

SPREKER
 • Dhr. Koenraad De Greve (vrederechter 1ste kanton Gent)
PROGRAMMA

Betwistingen inzake woninghuurovereenkomsten gesloten na 1 januari 2019: praktijkgerichte analyse, telkens vergeleken met de betwistingen voor huurovereenkomsten van voor 1 januari 2019

 • Bevoegdheid:
  • Regionale bevoegdheid – materieel recht en procesrecht
  • Bevoegdheid vrederechter (nieuw: kort geding!)
 • Arbitrage
 • De verzoeningsprocedure
 • Rechtspleging
  • Vrijwillige verschijning
  • Verzoekschrift (plan A) of dagvaarding (plan B)?
  • Tegensprekelijk verzoekschrift
  • Kennisgeving OCMW
  • Poging tot verzoening
  • Eenzijdig verzoekschrift
 • Het vrederechterlijke kort geding
  • Wie behandelt de zaak?
  • Is een kort geding volgens art. 584 Ger.W. nog mogelijk?
  • De urgentievereiste
  • Tegensprekelijk of eenzijdig?
 • Overlijden van de huurder en aanduiding curator
 • De vermiste of afwezige huurder
 • De uithuiszetting
  • wat betreft de persoon
  • wat betreft de goederen
 • Overgangsbepalingen

Algemene bedenkingen en ervaringen inzake woninghuurgeschillen vanuit een jarenlange praktijk

 Q&A

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis
DEELNAMEPRIJS

€99 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 uren
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uren
 • Sam-Tes: 2 punten
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde
 • Federale Raad van Landmeters-Experten: aanvraag ingediend
 • BIBF: aanvraag ingediend
 • BIV: aanvraag ingediend

> Inschrijven voor deze webinar