>>Webinar ‘Hoe fiscaal anticiperen op de hervorming van het goederenrecht?’
Laden Evenementen

Webinar ‘Hoe fiscaal anticiperen op de hervorming van het goederenrecht?’

7 juli | 15:30 - 16:30

 

De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) zal in werking treden op 1 september 2021.

Uiteraard heeft deze nieuwe wetgeving ook een impact wat fiscale planning betreft.

De wijzigingen inzake opstal, erfpacht en vruchtgebruik hebben immers gevolgen voor het opzetten van onroerend goed constructies tussen vennootschappen en natuurlijke personen of tussen vennootschappen onderling.

Tijdens deze webinar geeft de spreekster haar mening over een aantal mogelijke opportuniteiten, wordt ook het risico op valstrikken besproken en waar nodig wordt gewezen op welke mogelijke stappen nu reeds kunnen genomen worden in het licht van bestaande overeenkomsten of het afwegen van nieuwe beslissingen.

Deelnemers hadden trouwens de mogelijkheid via het inschrijvingsformulier bijkomende vragen te stellen tot en met vrijdag 26 juni 2020, die door de spreekster zo veel mogelijk zullen beantwoord worden op dinsdagnamiddag 7 juli.

Voor degenen die niet ingeschreven waren op 28 mei 2020, is het uiteraard aan te raden eerst de webinar die mr. William Timmermans die dag heeft gegeven over erfpacht, opstal en vruchtgebruik te volgen, indien men de nieuwe wetgeving nog niet heeft bestudeerd.

Meer info over de webinars on demand van 28 mei vindt u hier.

Een goede kennis is uiteraard vereist om optimaal aan deze live-webinar te kunnen deelnemen.

> Inschrijven voor deze webinar

PROGRAMMA

De impact van het gewijzigd goederenrecht wat fiscale planning betreft.

De gevolgen van de wijzigingen inzake opstal, erfpacht en vruchtgebruik voor het opzetten van onroerend goed constructies tussen vennootschappen en natuurlijke personen of tussen vennootschappen onderling

Specifieke vragen opstal

 • Welke fiscale implicatie voor de opstalhouder heeft het automatisch eigenaar worden van reeds bestaande opstallen?
  • Dient er nog afgerekend te worden bij de bevoegde overheid of niet meer?
  • Biedt vervroegde roerendmaking nog een uitweg als er nog op afgerekend moet worden?
 • Als de opstalhouder eigenaar wordt van de bestaande opstallen dan heeft dit toch de fiscale implicatie van betaling van registratierechten gebaseerd op de waarde van deze bestaande opstallen?

Specifieke vragen erfpacht

 • Is er een impact van de gewijzigde wetgeving op onderstaande constructie?
  • Erfpacht wordt gevestigd (en er wordt een leasing aangegaan), gevolgd door verkoop trefonds na x aantal jaar.
  • Geeft de nieuwe wet argumentaties om dit valabel toe te passen en is er een impact op de aan te raden tijdsperiode tussen beide transacties?
  • Is er een verschil bij residentieel vastgoed en bedrijfsvastgoed indien er een verkoop is van trefonds naar privé?
 • Is er enige wijziging hoe de trefonds gewaardeerd wordt over de tijd en inzake berekeningsparameters?
 • Bij een split-sale erfpachtrecht onder BTW: de canon mbt het erfpacht is 97,5%. Heeft de nieuwe wetgeving enige invloed inzake de:
  • Mogelijke fiscale discussies om de trefonds voor slechts 2,5% te verkopen onder BTW aan een andere partij?
  • Of om deze trefonds ook onder registratierechten te verkopen?

Specifieke vragen vruchtgebruik

 • Einde vruchtgebruik bij ontbinding: kan men daarvan afwijken?
 • Kan immers zeer vervelende fiscale gevolgen hebben en soms duurt de vereffening een hele tijd
SPREKER
 • Mr. Claudine Bodeux (Advocaat-vennoot Tiberghien)
DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • vastgoedmakelaars en bouwpromotoren
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis
DEELNAMEPRIJS

€119 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 punt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 uur
 • BIBF: 1 uur
 • Nationale Kamer van Notarissen: 1 uur

> Inschrijven voor deze webinar

Een bundeling van praktijkgerichte vragen die rijzen over de impact van de hervorming van het goederenrecht inzake erfpacht, opstal en vruchtgebruik komen op dezelfde dag aan bod tijdens een webinar door Altius van 13.30-14.30 uur!