>, Verzekeringsrecht>Studievoormiddag ‘Echtscheiding en verzekeringen’
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Studievoormiddag ‘Echtscheiding en verzekeringen’

28 maart | 09:30 - 13:30

 

LegalNews.be en Larcier organiseren samen de Studievoormiddag: Echtscheiding en verzekeringen. Een update met behulp van praktijkgerichte checklists.

Tijdens de studievoormiddag wordt een stand van zaken gegeven tengevolge de talloze wijzigingen inzake het aspect echtscheidingen en verzekeringen, waarbij op een praktische wijze ook gewerkt wordt op basis van een checklist.
Uiteraard komt niet alleen o.a. de impact van het nieuwe huwelijksvermogensrecht ook aan bod tijdens deze uiteenzetting, maar wordt er tevens stilgestaan bij minder alledaagse vraagstellingen, zoals de problematiek van mogelijke belangenconflicten van verzekeringstussenpersonen.

Elke deelnemer aan deze studievoormiddag krijgt naar keuze het Wetboek Verzekeringen 2018’ of het werk Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding’ als documentatie.

Meer informatie & inschrijven

SPREKER

Prof. Gerrit Van Daele, docent UGent

PROGRAMMA

08u45: Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

09u30: Start van studievoormiddag (pauze voorzien rond 11.15 uur)

Sessie 1. Echtscheidingen en verzekeringen

1. Situering : voorbeelden en probleemschets
2. Domeinafbakening en kern van het probleem
3. Bespreking van de eerste eenvoudige checklist
4. De impact van echtscheiding op:

  • Aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Persoonsverzekeringen, met grondige analyse van het nieuw  huwelijksvermogensrecht en de problematiek van art.127 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst 1992, artikel dat bepaalt dat de aanspraken ontleend aan de verzekering die een in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot ten behoeve van de andere of van zichzelf heeft bedongen een eigen goed is van de begunstigde echtgenoot
  • Zaakschadeverzekeringen
  • Diverse andere verzekeringen

5. Echtscheiding en het belangenconflict van de verzekeringstussenpersoon

12u45: Broodjesbuffet
13u30: Einde

Meer informatie & inschrijven