>>Studienamiddag ‘Sociale verkiezingen – Overzicht van rechtspraak’
Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

Studienamiddag ‘Sociale verkiezingen – Overzicht van rechtspraak’

6 juni 2019 | 12:30 - 16:30

 

Larcier Opleiding

In mei 2020 staan de vierjaarlijkse sociale verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk alweer op de agenda.

Aan de verkiezingsdag gaat een strikte procedure van 150 dagen vooraf, die dus reeds start in december 2019. De verschillende procedurestappen geven steeds aanleiding tot een waaier aan betwistingen voor de arbeidsgerechten. Een goede kennis van mogelijke twistpunten is dan ook geen overbodige luxe om de verkiezingsprocedure in goede banen te leiden.

Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers op basis van hun analyse van de vonnissen en arresten van alle Belgische arbeidsgerechten ingaan op de verschillende begrippen en knelpunten die tijdens de procedure van de vorige verkiezingen van 2016 aan bod zijn gekomen.

Het boek ‘Sociale verkiezingen 2016 – Overzicht van rechtspraak (uitgegeven bij Larcier) van de hand van Olivier Wouters en Henri-François Lenaerts (advocatenkantoor Claeys & Engels), dat als documentatie begrepen is in de prijs van de studienamiddag, vormt de leidraad van de studienamiddag. In dit boek worden alle juridische knelpunten van de vorige verkiezingen en de interpretaties die de rechters hieraan gegeven hebben gedetailleerd in kaart gebracht en becommentarieerd: zowel de sleutelbegrippen en andere aspecten van de verkiezingsprocedure als de aandachtspunten op het vlak van de gerechtelijke procedure.

Volgende vragen komen o.a. aan bod:

Welke lessen trekken we uit de rechtspraak voor de volgende kernvragen:

 • Werknemers, uitzendkrachten, (schijn)zelfstandigen, expats: wie telt mee en waarvoor?
 • Technische bedrijfseenheid: afbakening, geen statisch gegeven, belang van de werknemers, wettelijk vermoeden tot samenvoeging van verschillende vennootschappen, hoe worden de economische en sociale criteria toegepast?
 • Wat kan de vakbond eisen? Eén ondernemingsraad en meerdere preventiecomités? Een opsplitsing van de huidige structuren? Of een samenvoeging?
 • Wie behoort tot het leidinggevend personeel en wie is kaderlid? 
 • Wie kan zich kandidaat stellen? Kan de werkgever zich verzetten? De occulte beschermingsperiode belicht, …
 • Taalwetgeving

De verkiezingskalender en de betwistingen voor de rechtbank

 • Wat kan voor de rechtbank betwist worden? Door wie? Territoriale bevoegdheid?
 • Wat zijn de termijnen?
 • Openbare orde: over de vlag en de lading
SPREKERS
 • Olivier Wouters, advocaat-vennoot Claeys & Engels
 • Ward Bouciqué, advocaat-counsel Claeys & Engels

Meer informatie & inschrijven