>>Webinar ‘Liquidatie van vennootschappen anno 2020’
Laden Evenementen

Webinar ‘Liquidatie van vennootschappen anno 2020’

9 oktober | 13:30 - 17:30

Welke ingrijpende wijzigingen heeft het nieuwe WVV ingevoerd?

Welke (nieuwe) fiscale aandachtspunten mogen niet uit het oog worden verloren?

Deze webinar wordt georganiseerd door LegalNews.be in samenwerking met Intersentia

Zowel het vennootschapsrecht als de vennootschapsbelasting ondergingen één van hun grootste hervormingen sinds jaren.
Deze hervormingen hebben ook gevolgen voor de procedure van de ontbinding-vereffening van het vennootschap en op de fiscale gevolgen. Een procedure, die zonder meer al niet zo eenvoudig was.

Tijdens deze webinar wordt verder ingegaan op de verschillende mogelijkheden die het vernieuwde Wetboek Vennootschappen en Verenigingen biedt in het kader van een ontbinding-vereffening, namelijk de gewone en de turbo-liquidatie.

Daarnaast wordt er bekeken welke opportuniteiten of valkuilen de hervorming van de vennootschapsbelasting met zich meebrengt.

Elke deelnemer aan deze webinar krijgt het boek boek ‘Van Liquidatiebonus naar liquidatiereserve’ (uitgave Intersentia – augustus 2020, geschreven door Dirk Deschrijver). In dit boek wordt een grondige synthese gemaakt van de verbanden, maar ook de verschillen tussen de besproken stelsels en reikt de auteur een praktische leidraad aan voor de toepassing van elk van deze met elkaar gerelateerde fiscale systemen. Alle relevante rechtspraak en voorafgaande beslissingen werden opgenomen.

Sprekers
 • Dhr. Werner Huygen, Partner International Tax Services Ernst & Young Tax Consultants
 • Mr. Peter Suykens, Partner EY Law
 • Mevr. Anne-Sophie Van Den Bosch, Tax Manager Ernst & Young Tax Consultants
Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders en financiële en algemene directies

Programma
 • De specifieke wijzigingen die werden aangebracht aan de procedure in het kader van de implementatie van het nieuwe vennootschapsrecht
 • Boekhoudkundige en fiscale aspecten bij de ontbinding-vereffening zowel op het niveau van de vereffende vennootschap als op het niveau van de aandeelhouders
 • Een aantal specifieke topics:
  • deficitaire vereffening met bespreking van de recente rechtspraak inzake de inbreng van een vordering tegen nominale waarde, versus de inbreng tegen economische waarde
  • liquidatiereserve
  • de antimisbruikbepaling in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting,…
  • het rulingbeleid ten aanzien van kwijtschelding van schulden

Meer informatie & inschrijven