>>Webinar ‘IT-contracten adequaat opstellen en beoordelen’
Laden Evenementen

Webinar ‘IT-contracten adequaat opstellen en beoordelen’

17 september | 13:30 - 17:30

Deze studienamiddag is een samenwerking tussen LegalNews.be en Intersentia.

IT-contracten adequaat analyseren en/of opstellen vereist uiteraard een basiskennis van verbintenissenrecht, maar eist evenzeer of nog meer, inzicht in de achterliggende techniek.

Tijdens deze webinar krijgt u daarom een praktijkgerichte analyse van verschillende overeenkomsten, die zowel in het licht van recente wetgeving en rechtspraak, als de snelle technische evoluties worden geanalyseerd.

De webinar zal na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

Sprekers
 • Mr. Stefan Van Camp, advocaat Timelex
 • Mr. Ruben Roex, advocaat Timelex
Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, IT-verantwoordelijken, …

Programma

ICT-contracten en gegevensbescherming:

 • verwerkersovereenkomsten (data processing)
 • gegevensuitwisselingsovereenkomsten (data exchange)
 • overeenkomsten tussen gezamenlijke verantwoordelijken (data sharing)
 • tranfers

Analyse van ICT-contracten:

 • types en kenmerken van ICT-contracten (Build versus Operate)
 • verbintenisrechtelijke aspecten, acceptatieregeling, aansprakelijkheid,
 • bijzondere risico’s inzake cloud en SaaS (Software as a Service: software die als een online dienst wordt aangeboden, een geëvolueerde vorm van Application service provider (ASP-diensten))
 • SaaS en de GDPR
 • Agile development (softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand, soms zelfs hooguit een week): bijzondere kenmerken
 • openstellen van API (Application Programming Interface: een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel, meestal in de vorm van bibliotheken): terms of use
 • ERP-implementatie

Meer informatie & inschrijven