>>Studienamiddag ‘Het nieuwe BV(BA)-recht’
Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

Studienamiddag ‘Het nieuwe BV(BA)-recht’

11 december 2018 | 13:30 - 17:30

M&D Seminars

Op 4 juni 2018 werd het Ontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Kamer neergelegd. Het ontwerp beoogt het vennootschapsrecht op een groot aantal punten te moderniseren.

Eén van de speerpunten daarbij is de hervorming van het recht voor de BVBA die bij die gelegenheid tot BV wordt omgedoopt. De BV wordt in de toekomst dé vennootschapsvorm, niet in het minst omwille van de grote flexibiliteit die wordt geïnstalleerd.

Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgericht overzicht van de ingrijpende wijzigingen in het BV(BA)-recht, door sprekers die van dichtbij de totstandkoming van de nieuwe wetgeving waren betrokken.

Sprekers:

 • Prof. dr. Diederik Bruloot (Docent, UGent)
 • Prof. dr. Kristof Maresceau (Docent UGent, advocaat Laga)

Programma:

 • Motieven voor de hertekening van het BVBA-recht
 • Nieuwe uitgangspunten
 • Implicaties van de afschaffing van het kapitaalbegrip voor de verdeling van de aandeelhoudersrechten
  • bepaling uitgifteprijs aandelen
  • meervoudig stemrecht
 • Implicaties van de afschaffing van het kapitaalbegrip voor de bescherming van schuldeisers
  • inbreng in natura, inbreng van nijverheid, volstorting
  • verplichting inzake toereikend aanvangsvermogen
  • uitkeringen aan de aandeelhouders (balans- en liquiditeitstest)
  • onrechtstreekse uitkeringen (inkoop eigen aandelen, financiële bijstand, scheidingsaandeel)
 • Flexibilisering inzake overdracht van aandelen
 • De vernieuwde geschillenregeling
 • Het nieuwe CV-recht als quasi-kopie van de BV

Meer informatie & inschrijven

Dit seminarie wordt herhaald op 18/12/2018 in Leuven.