>>Studienamiddag ‘Faillissementsrecht’
Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

Studienamiddag ‘Faillissementsrecht’

14 november 2018 | 13:30 - 17:30

M&D Seminars – deze studiedag wordt herhaald op 20 november (Kontich)

Tijdens deze studienamiddag worden, naar jaarlijkse traditie, een aantal belangrijke evoluties in het faillissementsrecht kritisch geanalyseerd, aangezien er in de tweede helft van 2017 en 2018 heel wat belangrijke arresten en vonnissen werden gewezen. Zowel het Europees Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie als diverse hoven van beroep en rechtbanken van koophandel hebben talrijke uitspraken geveld, waaruit de sprekers een selectie hebben gemaakt ten behoeve van de practicus van het faillissementsrecht.

Op 1 mei 2018 is ook het nieuwe Boek XX van het WER in werking getreden, waarin de WCO en de Faillissementswet samen tot één coherent geheel worden opgenomen. De wetgever beperkte zich niet tot een loutere coördinatie maar maakte van de gelegenheid gebruik om het insolventierecht op diverse punten te wijzigen, waarbij sommige van deze wijzigingen zeer ingrijpend en andere eerder juridisch-technisch van aard zijn.

Tijdens deze studienamiddag wordt door de sprekers uitvoerig duiding gegeven bij deze aanpassingen.

Sprekers:

 • Meester Eddy Van Camp (Advocaat-vennoot, EVC Advocaten)
 • Meester Ilse Mertens (Advocaat-vennoot, EVC Advocaten)

Programma:

Net als de vorige jaren worden een aantal specifieke thema’s behandeld aan de hand van relevante gerechtelijke uitspraken (periode 1 mei 2017-1 september 2018):

I. Rechtspraak

 • Insolventie van vrije beroepers / de advocaat
 • Oprichtersaansprakelijkheid wegens ontoereikend kapitaal
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsverbod
 • Faillissementspauliana
 • Volstorting kapitaal – overdracht aandelen
 • Taken van de curator: art. 46 Faill.W. <> art. XX.139 WER
  • Lopende overeenkomsten: niet-tegenwerpelijkheid vervreemdingsverbod verkoop onroerend goed
  • Vorderingsrecht van de curator in éénhoofdige BVBA
 • Niet-erkenning buitenlandse insolventieprocedure
 • Boedelschulden (na WCO) – bijdrage tot behoud van handelsfonds
 • Verschoonbaarheid/ kwijtschelding
 • Voorrechten en zekerheden

II. Rechtsleer

 • Vergoeding curator KB 26/4/2018
 • Zekerheden en het nieuw registerpand
 • Digitale (gerechtelijke) openbare verkoop vs. Cass 9 juni 2016

Meer informatie & inschrijven