>>Webinars ‘Echtscheiding: 2 actuele topics’
Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

Webinars ‘Echtscheiding: 2 actuele topics’

11 juni | 12:30 - 17:00

 

Deze webinars zijn een samenwerking tussen Intersentia en LegalNews.be.

Tijdens deze webinars worden twee actuele topics inzake echtscheiding behandeld:

 • Echtscheiding anno 2020: een praktijkgerichte analyse
 • Onderneming en echtscheiding
Sprekers
 • Mr. Steven Brouwersadvocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen PAO Bemiddeling
 • Mr. Sofie Longerstayadvocaat Divide Law
Eerste webinar (12u30): Echtscheiding anno 2020: een praktijkgerichte analyse – Mr. Steven Brouwers

1. Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO)

 • Er is maar één echtscheidingsgrond: de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.
 • De verplichte persoonlijke verschijning: wat zijn de sancties?
 • Zich ‘gedragen naar de wijsheid’ van de rechtbank: is er daarna nog hoger beroep mogelijk?
 • Vereffening/verdeling na echtscheiding: de wettelijke ‘indeplaatsstelling’ versus de ‘verrijking zonder oorzaak’.
 • Hoger beroep tegen een ‘gemengd vonnis’ met eindbeslissingen niet in het dispositief maar in het corpus.
 • Verrekening van ‘dag tot dag’ in een stelsel van scheiding van goederen.
 • Vereffening-verdeling: moeten nieuwe vorderingen uitsluitend met een ‘formele brief’ aan de notaris gesteld worden?

2. Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT)

 • De onterving van de reservataire erfgenamen via een EOT: de ‘schijnechtscheiding’.
 • Het onderscheid tussen een vrijwillige en een onvrijwillige onverdeeldheid: kan art. 815 BW buiten spel gezet worden?
 • Geen EOT, dan ook geen overeenkomst!
 • Hoelang gaat een EOT-akte als uitvoerbare titel mee?
 • Overdracht van een onverdeeld aandeel in een onroerend goed: kan dat via e-mails?
 • Blijvende saisine na een EOT: er is geen ‘inleidende akte’.
Tweede webinar (15u): Onderneming en echtscheiding – Mr. Sofie Longerstay

1. Inleiding: samen ondernemen, waarop letten?

 • Eenmanszaak versus vennootschap
 • Huwelijkscontract
 • Statuten
 • Aandeelhoudersovereenkomst

2. Eigendomsstatuut is de eerste vraag in elke casus

 • Aandelen vennootschap
 • Schuld/vordering rekening-courant
 • Kapitalen individuele levensverzekering
 • Beroepsgoederen
 • Cliënteel

3. Gevolgen echtscheiding voor de onderneming en de echtgenoten

 • Vermogensverschuivingen rechtgezet
  • gemeenschapsstelsels: nieuw artikel 1432 B.W. en de meerwaarde van eigen vermogensbestanddelen in een wettelijk stelsel
 • Opfrissing wat betreft schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
  • rechtsgrond(en)
  • meerwaarde eigen aandelen
  • vergoeding onbezoldigde arbeid in stelsels van scheiding van goederen (meewerken in onderneming echtgenoot)
  • intresten op schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
  • verdeling aandelen bij echtscheiding voor en na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht
  • waardering: tijdstip, actualisatie en deskundige
 • Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding en “piercing of the corporate veil”

4. Geschillenregeling en echtscheiding: clash vennootschapsrecht en huwelijksvermogensrecht

 • Opfrissing
 • Wanneer nuttig ?
 • Handige tips aan de hand van praktische cases

5. Problematiek van de gezinswoning in de vennootschap en echtscheiding

6. Georkestreerd faillissement ?

Meer informatie & inschrijven