>>Studienamiddag ‘Echtscheiding: 2 actuele topics’
Laden Evenementen

Studienamiddag ‘Echtscheiding: 2 actuele topics’

11 juni | 13:30 - 17:30

 

Deze studienamiddag is een samenwerking tussen Intersentia en LegalNews.be.

Op deze studienamiddag worden twee actuele topics inzake echtscheiding behandeld:

 1. EOO en EOT: aandachtspunten anno 2020
 2. Echtscheiding en gezamenlijke onderneming: de impact van de hervormingen van het huwelijksvermogensrecht en de gewijzigde vennootschapswetgeving
Sprekers
 • Mr. Steven Brouwersadvocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen PAO Bemiddeling
 • Mr. Sofie Longerstayadvocaat Divide Law

Meer informatie & inschrijven

Programma

1. Echtscheiding anno 2020: een praktijkgerichte analyse (mr. Steven Brouwers)

Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO)

 • Er is maar één echtscheidingsgrond: de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Enkele toepassingen.
 • De verplichte persoonlijke verschijning. Wat zijn de sancties?
 • Akkoorden gesloten tijdens de echtscheidingsprocedure zowel m.b.t. de uitkering na echtscheiding als de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen.

Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT)

 • De onterving van de langstlevende echtgenoot in de EOT-akte.
 • Het onderscheid tussen een vrijwillige en een onvrijwillige onverdeeldheid.
 • Art. 815 BW kan buiten spel gezet worden.

2. Onderneming en echtscheiding (mr. Sofie Longerstay)

Inleiding: samen ondernemen, waarop letten?

 • Eenmanszaak versus vennootschap
 • Huwelijkscontract
 • Statuten
 • Aandeelhoudersovereenkomst

Eigendomsstatuut is de eerste vraag in elke casus

 • Aandelen vennootschap
 • Schuld/vordering rekening-courant
 • Kapitalen individuele levensverzekering
 • Beroepsgoederen
 • Cliënteel

Gevolgen echtscheiding voor de onderneming en de echtgenoten

 • Vermogensverschuivingen rechtgezet
  • gemeenschapsstelsels: nieuw artikel 1432 B.W. en de meerwaarde van eigen vermogensbestanddelen in een wettelijk stelsel
 • Opfrissing wat betreft schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
  • rechtsgrond(en)
  • meerwaarde eigen aandelen
  • vergoeding onbezoldigde arbeid in stelsels van scheiding van goederen (meewerken in onderneming echtgenoot)
  • intresten op schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
  • verdeling aandelen bij echtscheiding voor en na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht
  • waardering: tijdstip, actualisatie en deskundige
 • Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding en “piercing of the corporate veil”

Geschillenregeling en echtscheiding: clash vennootschapsrecht en huwelijksvermogensrecht

 • Opfrissing
 • Wanneer nuttig ?
 • Handige tips aan de hand van praktische cases

Problematiek van de gezinswoning in de vennootschap en echtscheiding

Georkestreerd faillissement ?

Meer informatie & inschrijven