>>Studienamiddag ‘Als privaatrecht publiekrecht wordt : prejudiciële vragen en de exceptie van onwettigheid’
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Studienamiddag ‘Als privaatrecht publiekrecht wordt : prejudiciële vragen en de exceptie van onwettigheid’

21 februari | 13:30 - 17:30

 

Intersentia

Een praktische toelichting bij een aantal kernelementen van het publiekrecht die onvermijdelijk ook meespelen in de beoordeling van burgerrechtelijke en strafrechtelijke geschillen

Wie denkt dat een eerstelijnsrechter slechts hoogst uitzonderlijk te maken krijgt met vraagstukken van publiekrecht, vergist zich jammer genoeg hartsgrondig. Zij komen vaker voor dan men denkt, en elke rechter krijgt er vroeg of laat mee te maken.

Zo kan bijvoorbeeld de fiscale rechter gevraagd worden een aanslag te vernietigen wegens een onwettig gemeentelijk belastingreglement. Of de politierechter vernietigt een GAS-boete omdat de beslissing tot het opleggen van de geldboete ondertekend is door een onbevoegde ambtenaar. Of de correctionele rechtbank die een vervolging wegens inbreuk op de reglementering inzake feestdagen onontvankelijk verklaart omdat het betrokken KB werd genomen zonder dat de formaliteiten inzake de raadpleging van de afdeling wetgeving van de Raad van State werden nageleefd.

De vrederechter kan dan weer worden geconfronteerd met een verschil in behandeling in het kader van de Pachtwet tussen de verpachter die aan het einde van de opzeggingstermijn de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en die de mogelijkheid tot opzegging voor eigen gebruik wordt ontzegd, terwijl die mogelijkheid niet wordt ontzegd aan de verpachter die aan het einde van de opzeggingstermijn de leeftijd van 65 jaar niet heeft bereikt.

Of nog: de arbeidsrechtbank die aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag stelt of artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet verenigbaar is met het grondwettelijk gelijkheids-en niet-discriminatiebeginsel.

Dit korte overzicht toont aan dat met name de prejudiciële vraagstelling en de exceptie van onwettigheid geen procesrechtelijke speeltjes zijn die door een verweerder in een geding worden opgeworpen enkel en alleen om tijd te winnen, maar integendeel discussies over de grond van een geschil(punt).

Niemand ontsnapt dus aan het publiekrecht. Redenen te over om kort de belangrijkste topics van de prejudiciële vraagstelling en de exceptie van onwettigheid te overlopen. 

Frank Judo en Tim Souverijns bezorgen u een gereedschapskist die u moet toelaten snel en efficiënt, en met respect voor de eigenheid van het publiekrecht, om te gaan met deze basiselementen.

Meer informatie & inschrijven