>>Studienamiddag ‘Aandeelhouders-overeenkomsten’
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Studienamiddag ‘Aandeelhouders-overeenkomsten’

24 mei 2018 | 13:30 - 17:00

M&D Seminars

Op 20 juli 2017 werd het Voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad in eerste lezing goedgekeurd. Het ontwerp beoogt het vennootschapsrecht op een groot aantal punten te moderniseren.

Deze hervormingen zullen ook een impact hebben op aandeelhoudersafspraken.

Tijdens deze studienamiddag worden op geïntegreerde wijze en met kritisch oog voor zowel het juridisch kader als de noden van de praktijk, de afspraken tussen aandeelhouders die typisch in aandeelhoudersovereenkomsten voorkomen geanalyseerd en toegelicht. Daarbij wordt in het bijzonder ook aandacht besteed aan de impact van de op til zijnde hervormingen.

Sprekers: 

  • Meester Alain François (Advocaat-vennoot Eubelius, Docent Vrije Universiteit Brussel)
  • Meester Joke Pattyn (Advocaat Eubelius)

Programma:

1. Onderhandse versus statutaire afspraken

2. Overdracht van aandelen
• wettelijke regeling in BVBA/BV en NV, vandaag en morgen
• bespreking van klassieke contractuele beperkingen aan de overdraagbaarheid van aandelen
• huidig en toekomstig wettelijk kader
• praktische aandachtspunten bij de redactie van overdrachtsbeperkende clausules

3. Stemafspraken
• wettelijk kader, vandaag en morgen
• bespreking van een aantal klassieke stemafspraken
• afdwingbaarheid bij niet-naleving

4. Afspraken omtrent de uitoefening van de (vennootschaps)macht
• hoe de positie van de minderheidsaandeelhouder versterken?
• bindend voordrachtrecht
• sleutelbeslissingen en vetorechten

5. Contractuele conflictregels en exit-mechanismen
• contractuele sanctiemechanismen bij miskenning van aandeelhoudersafspraken
• Deadlock-clausules
• exit van sleutelfiguren (“good/bad leaver”)

Meer informatie & inschrijven