>>Studienamiddag ‘Intellectuele eigendomsrechten: een update’
Laden Evenementen

Studienamiddag ‘Intellectuele eigendomsrechten: een update’

11 oktober | 13:30 - 17:30

Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Op 26 maart 2019 stemde het Europees Parlement in met de Richtlijn Auteursrecht in de Digitale Eengemaakte Markt (“Digital Single Market – of “DSM Richtlijn”). De Richtlijn beoogt o.a.de toegang tot digitale inhoud te verbeteren en tegelijk te voorzien in een billijke verdeling van de vergoedingen die voortvloeien uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten. Lidstaten hebben tot 7 juni 2021 om de nieuwe richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving. Deze implementatie van de Richtlijn zorgt voor een grondige modernisering van het Europees auteursrecht. Er worden belangrijke nieuwigheden geïntroduceerd, zoals een nieuw naburig recht op perspublicaties en een controleaanpassingsmechanisme voor auteurs en artiesten.

Op 1 maart 2019 trad ook het gewijzigd Benelux merkenrecht in werking, waarbij de regeling omtrent de nieuwe vereisten voor merkenregistraties in de Benelux (en ook voor EU-merken) werd gewijzigd.

Verder is er de recente omzetting geweest van de richtlijn omtrent de bescherming van bedrijfsgeheimen(Wet van 30 juli 2018). Welke gerechtelijke actiemogelijkheden zijn er volgens de nieuwe wet? Hoe kan men preventief en curatief omgaan met de bescherming van bedrijfsgeheimen? Wat zijn de evoluties inzake het ‘geheim’ in procedure?

Tijdens deze studienamiddag krijgt u niet alleen een praktijkgerichte analyse van deze drie belangrijke evoluties, er wordt ook stilgestaan bij een aantal recente gerechtelijke uitspraken en een aantal andere (nieuwe) Europese regels die een impact hebben in het domein van intellectuele rechten.

Meer informatie & inschrijven

Sprekers
  • dr. Nele Somers, advocaat-vennoot Artes Law
  • Mr. Bart Lieben, advocaat-vennoot Artes Law
Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, IP-verantwoordelijken …

Programma
  • De nieuwe auteursrechtrichtlijnen
  • Het gewijzigd Benelux merkenrecht
  • De wettelijke regeling omtrent de bescherming van bedrijfsgeheimen
  • Recente relevante rechtspraak

Meer informatie & inschrijven